EU-dom: Fel att särbehandla vissa funktionshindrade

2021-03-17 14:00 Erik Sinander  
EU-domstolen i Luxemburg. Foto: Thierry Roge/Isopix/IBL

ARBETSRÄTT. EU-domstolen har slagit fast att det kan vara diskriminerande att särbehandla vissa funktionshindrade jämfört med andra funktionshindrade.

En central del av diskrimineringsbegreppet är att den diskriminerade ska ha blivit särbehandlad jämfört med en annan person. I en dom som rör sjukhusanställda i Polen fastslog EU-domstolen att det även kan vara diskriminerande att särbehandla vissa funktionshindrade jämfört med andra funktionshindrade.

Enligt polsk rätt måste arbetsgivare som har fler än 25 heltidsanställda arbetstagare betala en avgift en statlig fond för rehabilitering av personer med funktionshinder. Arbetsgivare som anställer minst sex procent arbetstagare med funktionshinder undantas från skyldigheten att betala avgift. För att kunna räknas in i denna grupp krävs det att arbetstagarna lämnar in intyg om funktionshinder till arbetsgivaren.

En psykolog vid Babinski-sjukhuset i Krakow, hade lämnat in ett sådant intyg i december år 2011. Knappt två år senare beslutade sjukhusdirektören att bevilja ett lönetillägg till alla arbetstagare som från och med ett visst datum lämnade ett sådant intyg om funktionshinder.

Syftet med denna åtgärd var att minska sjukhusets avgifter till den statliga rehabiliteringsfonden. Eftersom VL hade skickat in sitt intyg före mötet fick hon inte något lönetillägg. Hon väckte talan mot sin arbetsgivare i domstol och gjorde gällande att hon hade blivit diskriminerad.

Den polska domstolen konstaterade att psykologen hade blivit särbehandlad jämfört med andra funktionshindrade, men inte i förhållande till arbetstagare utan funktionshinder. För att kunna avgöra målet frågade den polska domstolen EU-domstolen om likabehandlingsdirektivet kunde tillämpas för särbehandling av personer med funktionshinder i förhållande till andra personer med funktionshinder.

EU-domstolen konstaterade inledningsvis i sin dom att diskrimineringsbegreppet syftar till att skydda personer mot särbehandling på grund av bland annat funktionshinder. Även om diskriminering av funktionshindrade vanligtvis sker i förhållande till personer utan funktionshinder, finns det inte något krav på att jämförelseobjektet måste vara en person utan funktionshinder. Det innebär att arbetsgivarens sätt att betala lönetillägg bara till de personer som lämnat in ett intyg efter ett visst datum kan vara diskriminerande.

Fakta om domen:

Dom: ECLI:EU:C:2021:64, den 26 januari 2021

Mål: C-16/19

Parter: En psykolog mot Szpital Kliniczny

Saken: Diskriminering

Sammansättning: 13 domare

 

Erik Sinander

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen