EU-dom skapar ny tvist i AD

2017-04-27 00:00 Calle von Scheele  

Trotjänare. EU-domstolen har avgjort en fråga i en tvist mellan Unionen och Almega. Fack och arbetsgivare gör helt motsatta tolkningar av EU-domen.Tvisten fortsätter nu i Arbetsdomstolen.

Privatanställda tjänstemän som sägs upp efter företagsöverlåtelser ska räkna in anställningstiden hos sin tidigare arbetsgivare när uppsägningstiden bestäms.

– Domen är glädjande och inte helt oväntad eftersom den följer generaladvokatens förslag till avgörande, säger förbundsjurist David Hellman på Unionen till Lag & Avtal.

Den snart femåriga tvisten gäller uppsägningen av fyra äldre arbetstagare på servicebolaget ISS. Arbetstagare som fyllt 55 år och har minst tio års anställningstid hos arbetsgivaren har rätt till förlängd uppsägningstid, enligt Las.

David Hellman konstaterar att domen får stor betydelse.

– Det finns likalydande bestämmelser över hela arbetsmarknaden för privatanställda tjänstemän.

Själva tvisten handlar om vad som händer efter en företagsöverlåtelse. I det här fallet, med likalydande regler i kollektivavtalen, har försämringen för arbetstagarna enbart berott på före­tagsöverlåtelsen, inte på att avtal sagts upp, omförhandlats eller löpt ut. Då strider det mot EU:s överlåtelse­direktiv (2001/23/EG artikel 3), enligt domstolens utslag.

Begreppet omförhandling är det som Almega tar fasta på i sin tolkning av domen. Året innan de omtvistade uppsägningarna ägde en avtalsrörelse rum och avtalen sades upp och omförhandlades, poängterar Jonas Stenmo, chefsjurist på Almega.

– Vi tycker att domen visar att förvärvaren inte behöver beakta anställningstiden hos överlåtaren om ett nytt kollektivavtal tecknats mellan övergången och uppsägningarna, säger han.

Enligt Stenmo ska anställningstiden dessutom vara sammanhängande hos en och samma arbetsgivare för att den förlängda anställningstiden ska gälla. Det är inte år i arbetslivet som räknas, utan år hos samma arbetsgivare, enligt Stenmo.

– Unionen drar lite förhastade slutsatser. Arbetsdomstolen får pröva detta, säger Jonas Stenmo.

Calle von Scheele

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsrätt