Experten: Så ska du skriva avtalet

2014-10-22 23:00 Carl von Scheele  

Om parterna vill reglera vilka utlägg i arbetet som arbetsgivaren ska ersätta är kollektivavtalet bästa verktyget. Det konstaterar docent Carin Ulander-Wänman, som undervisar på landets enda masterprogram i arbetsrätt på Umeå universitet.

– Parterna brukar vara bäst på att bevaka vad som behöver regleras. För individen är det mycket svårt att veta vilka omständigheter som är oreglerade och som man personligen måste täppa till, säger Carin Ulander-Wänman.

Vare sig det gäller kollektivavtal eller anställningsavtal är hennes råd att använda en allmän skrivning. Den bör säga att arbetsgivaren ersätter kostnader som uppstår för individen när han sköter sitt arbete. Därefter är det lämpligt med exempel. Det kan vara sådant som parkerings­avgifter i tjänsten.

– Då har man reglerat så noggrant som möjligt utan att ta upp varje enskild situation. Det går aldrig att räkna upp allt!

Om en kollektivavtalsreglering finns flyter den in i anställningsavtalet. Detsamma gäller om arbetsgivaren brukar betala en kostnad som inte finns skriftligt reglerad.

– Ja, om arbetsgivaren till exempel är generös och bjuder motorvärmarplats kan en sådan förmån flyta in i det individuella anställningsavtalet. Vill ledningen senare ändra sig måste en förhandling göras för att ta bort förmånen eftersom det anses vara en viktigare förändring för arbetstagaren.

Det finns igen allmän princip eller sedvänja som säger att arbetsgivaren ska ersätta alla utgifter som arbetstagarna har i tjänsten.

– Nej, det har jag inte sett. Och i detta AD-mål har facket inte lyckats visa att det finns någon sådan praxis eller sedvänja i måleribranschen.

Carin Ulander-Wänman understryker att det skiljer sig mellan branscher vad arbetsgivarna brukar ersätta.

– Det är en kombination mellan vad arbetstagaren behöver för arbetets utförande och arbetsgivarens generositet.

Däremot är arbetsgivaren skyldig att stå för vissa kostnader, som bullerskydd och terminalglasögon, när sådant regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

– Det är bindande lag och ganska okomplicerat, säger Carin Ulander-Wänman.

Carl von Scheele

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer