Experten: Skriv facebook-policy

2014-11-19 23:00 Anna de Lima Fagerlind  
SVT:s policy för hur de anställda får bete sig på sociala medier kan vara en fördel för arbets­givaren, tror Pia Attoff. Foto: Lars Pehrson / SvD / SCANPIX

Anställdas yttrandefrihet får inskränkas, även på fritiden. Men det kan ha varit för hårt av SVT att omplacera Mikael Wadström, enligt arbetsrättsadvokaten Pia Attoff.

Det var inte fel av SVT att varna Mikael Wadström för hans inlägg på facebook. Det anser Pia Attoff på advokatfirman Attoff & Dahlgren.

– Här är det en intresseavvägning som domstolen gör, arbetsgivarens intresse av att vara skyddad kontra arbetstagarens rätt till yttrandefrihet. Opartiskheten är viktig för medier, särskilt för SVT som tillhör public service. Man måste också komma ihåg att det här handlar om en programledare som har en särskild förtroendeställning. Jag tror att Arbetsdomstolen kommer att anse att hans yttrandefrihet kan inskränkas även på fritiden.

SVT har en policy för hur de anställda får bete sig i sociala medier, vilket Pia Attoff tror kan ha betydelse i det här fallet.

– I ett tidigare rättsfall fick en rektor rätt mot en skola när han hade blivit uppsagd för inlägg på facebook som han hade gjort på sin fritid. Men skolan hade ingen tydlig policy.

Men arbetsgivarens agerande när Mikael Wadström bröt mot policyn ställer hon sig tveksam till. Varningen kan vara rimlig, men omplaceringen är troligen för ingripande i förhållande till vad han har gjort, enligt Pia Attoff. Han tog bort inlägget när han blev ombedd att göra det, ändå valde SVT att omplacera honom till en tjänst som innebär lägre lön.

– Trots att han verkar ha korrigerat sitt agerande går arbetsgivaren vidare med en kraftigare arbetsrättslig åtgärd. Det kan vara i strid med god sed på arbetsmarknaden.

Polis och rektor med rätt att vara tveksamma: 3 AD-mål om sociala medier

1. Lokförare kränkte personer på debattforum

Parter: Svensk Lokförarförening stämde Almega Tjänste­förbunden och SJ AB.

En lokförare på SJ avskedades efter att han skickat mejl om missförhållanden i arbetsmiljön till SJ:s ledning. Mejlen innehöll angrepp på personer och publicerades också på Lokförarföreningens öppna debattforum på internet. Lokföraren fick veta att arbetsgivaren ansåg att hans språkbruk inte var acceptabelt, men fortsatte ändå. Arbetsdomstolen ansåg att lokföraren ut­talat sig kränkande och nedvärderande, och att hans agerande innebar att han grovt åsidosatte sina åligganden mot arbetsgivaren. Därför hade arbetsgivaren rätt att av­skeda honom.

Dom: 57/11, Mål A 76/10

2. Farbror Blå fick rätt att blogga

Parter: Polisförbundet stämde staten genom Rikspolisstyrelsen.

En polis avskedades när det kom fram att han under en utlandstjänstgöring startat en blogg under pseudonymen ”Farbror Blå”. Han berättade polishistorier i jagform, en del hade sexistiska inslag. Arbetsdomstolen ogiltigförklarade avskedandet. Om en statligt anställd, som använt sin yttrandefrihet, ska bli av med jobbet på grund av samarbetssvårigheter ställs höga krav på skälen. Polismannen hade inte en utpräglad förtroendeställning. Han lät en fiktiv karaktär komma till tals i bloggen och uttryckte inte åsikter i eget namn. Han hade inte skrivit inläggen i tjänsten, och hade heller inte låtit det framstå som det. Dom: 74/11, Mål A 156/10

3. Sexanspelningar på Facebook inte grund för uppsägning

Parter: Norrlands En­treprenörs­gymnasium överklagade en friande tings­rättsdom mot en rektor.

Norrlands Entreprenörsgymnasium sa upp rektorn på grund av att han lagt ut bilder med sexanknytning på sin facebooksida. Rektorn hade också gått med i nio sexrelaterade facebookgrupper skolan ogillade.

Arbetsdomstolen fastställde tingsrättens dom. Norrlands Entreprenörsgymnasium hade inte rätt att säga upp sin rektor. Även en person i hans position har rätt att på fritiden offentligt uttrycka åsikter, tankar och känslor. Det finns inget som tyder på att rektorn har haft för avsikt att skada skolans rykte genom agerandet på facebook.

Dom: 25/12, Mål B 88/11

Anna de Lima Fagerlind

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer