Experterna: Får konsekvenser för arbetsgivaren

2014-08-29 07:00 Anna de Lima Fagerlind  

Så ser experterna på rättsläget inför EU-domen.

”Det är inte utrett idag”

  • Rättsläget i dag

Martin Mörk, chef på Diskrimineringsombuds­mannens process­enhet:

– I dag är det oklart i vilken mån vissa personer som är överviktiga skulle kunna skyddas mot diskriminering. Det är inte utrett huruvida fetma är kopplat till funktionshinder.

Sussanne Lundberg, enhets- chef för arbetsrätt på LO-TCO Rättsskydd:

– Frågan är om övervikt kan betraktas som ett funktions­hinder? Övervikt kan bero på en sjukdom eller orsaka sjukdomar, och sjukdom kan ju vara ett funktionshinder. Men om man inte anses sjuk finns ingen diskrimineringsgrund och arbetsgivaren har inget rehabiliteringsansvar.

Lars Gellner, arbetsrättsexpert på Svenskt Näringsliv:

– Begreppet funktionshinder ska ha en vidsträckt innebörd, så det kan inte uteslutas att det omfattar övervikt.

Den svenska diskriminerings­lagen (2008:567) omfattar kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.

Diskrimineringslagen styrs av EU-rätten, däribland likabehandlingsdirektivet (2000/78 EG)

 

”Kan bli rätts­osäkert”

  • Om Karsten Kaltoft vinner: övervikt klassas som funktionshinder

Ifall EU-domstolen ger Karsten Kaltoft rätt innebär det att likabehandlingsdirektivet ska tolkas så att överviktiga har skydd mot diskriminering.

Sussanne Lundberg, enhets- chef för arbetsrätt på LO-TCO Rättsskydd:

– Då har arbetsgivarna helt andra skyldigheter att anpassa arbetet och rehabilitera över­viktiga.

Lars Gellner, arbetsrättsexpert på Svenskt Näringsliv:

– Frågan är vad som menas med överviktig? Jag hoppas att EU-domstolen definierar det, annars blir det väldigt rätts­osäkert.

Martin Mörk, chef på Diskrimineringsombuds­mannens process­enhet:

– Om han får rätt skulle personer med fetma skyddas mot osaklig särbehandling på grund av fördomar. I övrigt blir det en bedömning av vad skyddet innebär i det enskilda fallet, precis som med andra funktionsnedsättningar.

– Det går inte att säga något generellt om vilka som skyddas eller inte.

Anna de Lima Fagerlind

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer