Fel avskeda handläggare på Migrationsverket

2019-08-22 00:00 Jonna Söderqvist  

Migrationsverket avskedade en handläggare för att ha sökt i myndighetens databas.Trots att det var otillåtet är det inte skäl för vare sig uppsägning eller avskedande, slår AD fast.

Migrationsverket avskedade en anställd den 14 juni 2018 med hänvisning till att hen gjort otillåtna sökningar eller slagningar i Migrationsverkets databas både när hen arbetade vid Migrationsverket och när hen arbetade vid ambassader. Den anställda, som hade arbetat på myndigheten över 30 år, gjorde slagningar på åtta olika personer under perioden 2012 till 2018. Hen gjorde inga ändringar och lade inte till uppgifter i ärendena.

Fackförbundet ST: Det finns inte skäl för avskedande. Hen gjorde inte slagningarna för egen vinning eller av nyfikenhet. Hen gjorde det för att hjälpa sina bekanta och en släkting med information. Den anställda visste att det i princip var omöjligt att komma fram till myndighetens kundservice, och ville därför inte ville hänvisa personerna, som bad om hjälp, dit.

Den anställda blev djupt förtvivlad och ångerfull när hen insåg hur allvarligt myndigheten såg på slagningarna. Om hen hade fått en varning, skulle han ha upphört med slagningarna.

Migrationsverket: Slagningarna var otillåtna, eftersom de inte behövdes för att utföra arbetsuppgifterna.

Arbetsdomstolen: Slagningarna var otillåtna, och den anställda var medveten om det. Hen gjorde inte slagningarna i databasen för till exempel egen vinning eller av nyfikenhet.

Hen hade inte heller brutit mot regler om sekretess och tystnadsplikt eller jäv. Staten har inte heller fört fram att den anställda skulle ha gjort sig skyldig till brott, till exempel data­intrång. Inget annat är utrett än att den anställda gjorde slagningarna för att efter förfrågan hjälpa bekanta och en släkting med information.

De otillåtna slagningarna är det enda som lagts den anställda till last. Det den anställda gjort är inte så allvarligt att Migrationsverket haft tillräckliga skäl för avskedandet.

Det finns inte heller saklig grund för uppsägning. Myndigheten har inte gett personen möjlighet att definitivt förändra sitt felaktiga beteende genom en disciplinpåföljd. Det skulle förmodligen ha fått personen att sluta med oegentligheterna.

DOMSLUT

Avskedandet ska ogiltigförklaras. Staten ska betala den avskedade 50 000 kronor i allmänt skadestånd. Förbundet krävde 175 000 kronor.

Det finns skäl att rikta allvarlig kritik för att den anställda gjorde många otillåtna slagningar och har med sitt handlande medverkat till den situation som ledde till avskedandet. Därför bör skadeståndet bli betydligt lägre än vad som är normalt.

Staten ska betala den avskedade 430 101 kronor i lön och även ränta. Staten ska stå för förbundets rättegångskostnader om 259 318 kronor. Domen refereras av AD.

Jonna Söderqvist

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsrätt