Flera Sacoförbund medlemmar i arbetsgivarorganisationer

2021-12-01 15:36 Calle von Scheele  
Göran Arrius, ordförande Saco, där flera förbund är med i arbetsgivarorganisationer. Foto: Knut Capra Pedersen

FACKLIGT. Nära vart tredje Saco-förbund är medlem eller har serviceavtal med någon arbetsgivarorganisation, visar en kartläggning av Lag & Avtal.

Fackförbund är också arbetsgivare. Men frågan hur förbunden ska lösa arbetsgivarfrågorna är omtvistlig. Ett eget nätverk kan vara bättre än medlemskap när ledningen på små förbund vill diskutera personalfrågor, anser ett före detta kanslichef.

I november löste Saco-förbundet Naturvetarna medlemskap i den fristående arbetsgivarorganisationen Fremia. Med nyheten kom också frågan om lämpligheten i ett sådan medlemskap upp på bordet.

– På en övergripande nivå ser Saco att det är viktigt att vi som fackliga organisationer är goda arbetsgivare. Saco har inte tagit ställning till hur – det är upp till varje förbund, har Sacos ordförande Göran Arrius tidigare meddelat Lag & Avtral.

På Svenskt Näringsliv var man förvånad över Naturvetarnas val och hade inte hört talas om fackförbund som också var medlemmar hos arbetsgivarna. Men förbundet är långt ifrån ensamt om sin lösning, visar Lag & Avtals enkät.

Kännetecknade för alla dessa förbund är att de kan kategoriseras som små förbund. Störst är just Naturvetarna med 30 000 medlemmar. Nästa förbund i storleksordning är DIK som är hälften så stort. Resten ligger mellan 1 300 och 5 500 medlemmar.

I TCO har enbart lilla Tull Kust med 1 700 medlemmar valt lösningen, och inom LO är det inget förbund. Där har man i stället Arbetarrörelsen Förhandlingsorganisation som sluter kollektivavtal med förbunden och administreras av LO-kansliet.

Lösningen med inträde i arbetsgivarorganisation är inte okontroversiellt. Akademikerföreningen på Naturvetarna är skeptiskt till ledningen val och kallar det mindre lämpligt. Arbetsmarknadens parter bör hålla sig självständiga mot varandra, är den lokala fackliga linjen.

LO:s tidigare kanslichef och avtalssekreterare Erland Olauson kallade inträdet i en arbetsgivarorganisation för uppseendeväckande.

Men förbunden försvarar sig med att de enbart söker arbetsgivarstöd och samtidigt bejakar den svenska modellen på arbetsmarknaden. Man framhåller också att små förbund omöjligen kan klara allt själva eller själva ha all kompetens som kan behövas i personalfrågor.

En tidigare facklig kanslichef som är principiellt emot inträden i arbetsgivarorganisationer är Åsa Norrman-Grenninger. Hon var under många år kanslichef på TCO-förbundet Farmaciförbundet innan det gick in i Unionen 2014.

– Min principiella inställning var att jag inte ville använda arbetsgivarorganisationer när det gäller hantering av fackföreningspersonal, säger hon till Lag & Avtal.

Även om hon själv valde en annan linje vill hon inte döma ut fackförbund som vänder sig till arbetsgivarorganisationer.

– Det finns säkerligen sådan kompentens på den fackliga sidan att man kan skilja mellan rollen som arbetsgivare för kanslipersonal i förhållande till rollen som företrädare för medlemmarna i kollektivavtalsförhandlingar, säger hon.

Även Farmaciförbundet hade ett lite kansli med 12 anställda. Norrman-Grenninger ser inte stöd från en advokatbyrå på stan som enda alternativ för små fackförbund som behöver arbetsgivarstöd, men inte vill använda sig av arbetsgivarorganisationer.

Själv byggde hon upp ett nätverk med TCO-jurister och andra som hon kunde rådfråga.

– För min del fanns en hög arbetsrättslig kompetens inom TCO och förbunden, som man också kunde utnyttja i samband med personalärenden. De var tillmötesgående de få gånger jag behövde sådana råd.

Under 20 år hade Norrman-Grenninger omkring tio svåra personalärenden på sitt bord.

– Under min tid som kanslichef på Farmaciförbundet hade jag det ganska väl förspänt, dels hade jag jobbat som ombudsman och haft frågor om arbetsrätt, dels utbildat jag mig i HR-frågor. Därför handlade det för mig om behov av samråd med jurister i samband med mer komplicerade ärenden.

Med ett undantag är det enbart Saco-förbund som sökt inträde i arbetsgivarorganisationer. Det handlar främst om Arbetsgivaralliansen och Fremia, som båda står utanför Svenskt Näringsliv. Båda har också ideell sektor som stor målgrupp för sin verksamhet.

Inom Saco-sfären är Naturvetarna och Reservofficerarna medlemmar i Fremia. DIK har ett serviceavtal med dem. Här återfinns också TCO-förbundet Tull Kust i medlemskåren.

Arbetsgivaralliansen har Sveriges Farmaceuter och Sveriges Tandläkarförbund i medlemskåren.

Kyrkan Akademikerförbund har valt en anslutning till SAO som är en serviceorganisation för småföretag med bland annat personalfrågor på schemat.

Dessutom diskuteras inom Sveriges Veterinärförbund ett eventuellt medlemskap.

På Fremia ser man en trend. Allt fler fackförbund söker sig in i organisationen eller hör sig om möjligheterna för medlemskap.

– Ja, det verkar vara en trend, men det är inte konstigt att även fackförbund vill omfattas av den svenska modellen, har Tobias Nilsson, vice vd, tidigare sagt i Lag & Avtal.

 

Förbund

Medlemskap
Akademikerförbundet SSR Ej medlem
Akavia Ej medlem
DIK      Fremia (serviceavtal)
Fysioterapeuterna Ej medlem
Kyrkans Akademikerförbund SAO
Lärarnas Riksförbund Ej medlem
Naturvetarna Fremia
Officersförbundet Ej medlem
Reservofficerarna Fremia
Sjöbefälsföreningen Ej medlem
SRAT Ej medlem
Sveriges Arbetsterapeuter Ej medlem
Sveriges Arkitekter Ej medlem
Sveriges Farmaceuter Arbetsgivaralliansen
Sveriges Ingenjörer Ej medlem
Sveriges läkarförbund Ej svarat
Sveriges Psykologförbund Ej medlem
Sveriges Skolledarförbund Ej medlem
Sveriges Tandläkarförbund Arbetsgivaralliansen
Sveriges universitetslärare och forskare, SULF Ej medlem
Sveriges Veterinärförbund Ej medlem men diskuterar medlemskap

Calle von Scheele

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer