För lite information från SVT

2015-08-26 23:00 Ann Norrby  

Det räcker inte att facket får veta vilket företag som en arbetsgivare vill ge uppdrag till.Fackets krav på att få veta mer om utlägget av <em>Så ska det låta</em> var rimligt.

Musikerförbundet kallades i januari 2011 till en förhandling om en planerad utläggning av tv-programmet Så ska det låta till ett externt produktionsbolag.

Vid förhandlingen begärde förbundet att få veta om produktionsbolaget hade kollektivavtal med något ytterligare fackförbund. Musikerförbundet ville också få information om produktionsbolagets ägarförhållanden, hur många av förbundets medlemmar som utläggningen gällde och vilka anställningsförhållanden de hade. Därutöver ville förbundet få ta del av eventuella anställnings- eller uppdragsavtal mellan Sveriges Television och produktionsbolaget.

SVT lämnade dock inte den information som förbundet krävde vid förhandlingen. Företaget ansåg att det räckte att förbundet fick veta att det var fråga om en utläggning av en produktion, vilket bolag som skulle anlitas och bolagets organisationsnummer. Musikerförbundet hade också fått veta vilket program utläggningen gällde och vilka säsonger det var fråga om.

Musikerförbundet: SVT uppfyllde inte sin förhandlingsskyldighet genom att inte lämna den information som förbundet begärde. SVT ska därför betala 100 000 kronor i allmänt skadestånd.

Sveriges Television: Företaget var inte skyldigt att förhandla. Normalt sett har företaget inga anställda som är medlemmar i Musikerförbundet. Företaget valde dock att frivilligt lämna information om utläggningen.

Om domstolen skulle anse att utläggningen krävde förhandling, så har förbundet fått veta det som behövs för att kunna ta ställning.

Arbetsdomstolen: SVT var skyldigt att förhandla om utläggningen enligt paragraf 38 i medbestämmandelagen eftersom företaget har haft anställda som varit medlemmar i Musikerförbundet under den aktuella tidsperioden.

Det krävs inte att en förbundsmedlem är anställd just när förhandlingen ska göras. Det har domstolen tidigare slagit fast i dom nr 57/2012. Den tvisten gällde också företagets förhandlingsskyldighet gentemot Musikerförbundet inför en motsvarande utläggning.

Förhandlingsskyldigheten ger den fackliga organisationen rätt att lägga veto mot en entreprenad som organisationen befarar kan strida mot lag eller kollektivavtal. Förhandlingsskyldigheten ger också arbetstagarsidan rätt till insyn i och inflytande över när arbetsgivaren vill anlita andra än sina anställda för verksamheten.

En förutsättning för att facket ska kunna ta ställning till en planerad entreprenad är att arbetsgivaren lämnar den information som behövs. Fackets egen åsikt om vad det innebär bör vara en utgångspunkt.

I det här fallet fick Musikerförbundet bara veta vilket produktionsbolag som SVT ville anlita för att göra programmet Så ska det låta. Det var inte tillräckligt. Att bolaget hade anlitats flera gånger tidigare för samma program saknar betydelse. Fackförbundet har inte fått förhandla om de utläggningarna.

Det begärda skadeståndet halveras bland annat därför att det har gått så lång tid sedan förhandlingen genomfördes.

DOMSLUT

SVT ska betala 50 000 kronor i allmänt skadestånd till Musikerförbundet och förbundets rättegångskostnader på 127 240 kronor.

Ann Norrby

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna

Arbetsrätt