Förhandlingschefen: I AD slår Las kyrkoordningen

2016-03-14 12:57 Lena Gunnars  

PROFILEN. Bo Engervall förhandlar med fötterna på jorden. Nu har han varit förhandlingschef för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i 13 år.<br/> – Kyrkan är lite speciell arbetsrättsligt, säger han.

Första veckan på nuvarande jobbet råkade han få syn på en prislapp nere vid en av diskarna i Saluhallen på Medborgarplatsen. Där framgick att det såldes potatismos för 170 kronor kilot. Lite väl dyrt, även för en förhandlingschef.

– Men de har ju mycket annat prisvärt där nere, säger han och skrattar medan han visar runt i de stora ljusa lokalerna som varit hans arbetsplats i drygt ett decennium.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har lokaler i samma byggnad som saluhallen. Stora fönster vetter ner mot den från en av korridorerna. Från fönstret i Bo Engervalls arbetsrum har han dessutom uppsikt över Katarina kyrka, Stockholms moské och katolska kyrkan.

– Vi sitter som i ett ekumeniskt centrum här, säger han stolt.

Efter avtalsrörelsen avgår han som förhandlingschef för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Cecilia Herm, tidigare vice vd på Sveriges läkarförbund, tar då över.

– Det känns bra. Jag har uppnått det jag ville och har genomfört ganska många avtalsrörelser nu. Jag rekryterades från Sveriges hotell- och restaurangföretagare, SHR, för att organisationen ville ha någon som hade erfarenheter från en annan bransch. Jag kom in med idéer från den privata sidan och byggde upp en liknande organisation som gamla Saf. Inom de olika stiften har vi nu representanter som är närmare våra medlemmar. De fungerar ungefär som Svenskt Näringslivs olika regionkontor.

Bo Engervall stannar kvar i organisationen också efter avtalsrörelsen. Han fortsätter vara vice vd, men ska i stället ägna arbetstiden åt att förhandla fram ett premiebaserat pensionsavtal.

Han blir fortfarande fylld av adrenalin när han tänker på avtalsrörelsen. Dagen före har han träffat sina motparter i Kommunal, Vision, Kyrkans Akademikerförbund, Akademikerförbundet SSR, Jusek och Lärarförbundets och Lärarnas riksförbunds samverkansråd.

Bo Engervall beskriver sig som en som hela tiden strävar efter konsensus. Han lyssnar mycket på motparten och går sedan och väger deras argument mot sina egna.

– Jag har inte svårt att ta till mig kloka synpunkter och är ingen konfrontativ förhandlare.

I årets avtalsrörelse hoppas han uppnå mer enhetliga arbetstider mellan alla yrkesgrupperna i kyrkan. I kollektivavtalet är det nu olika arbetstidsregler där inte alla grupper har samma rätt till ledigheter.

Att det blev arbetsgivarsidan för Bo Engervall kändes självklart. Han är uppväxt med en borgerlig förankring. Efter notarietjänstgöringen blev han faktiskt först polischef. Det var på 1980-talet när unga jurister skickades ut i polisverksamheten för att vara chefer. Efter fem år inom polisen, där han bland annat var femte polisintendent i samma poliskorridor som Hans Holmér och skötte hund- och passärenden, kände han att han ville byta fokus. Då sökte han jobb både hos Biltrafikens arbetsgivarorganisation och Sveriges hotell- och restaurangföretagare.

– Hos Biltrafikens arbetsgivarorganisation föll jag nog på att jag inte visste hur man gjorde bechamelsås, som den matlagningsintresserade vd:n frågade mig om. Däremot fick jag jobb hos hotell- och restaurangföretagarna, där frågade de inte om något såsrecept.

Bo Engervall stortrivdes bland, som han säger, kreativa människor, ad hoc-lösningar och snabba beslut. Kyrkans värld har samma arbetsrätt, men den är ändå lite speciell.

Bo Engervall pekar på den 900 sidor tjocka kyrkoordningen med röda pärmar som ligger tung på skrivbordet. Om någon av de 680 arbetsgivarna inom Svenska kyrkan vill säga upp en präst måste arbetsgivaren först uppge varför och sedan vänta på en befogenhetsprövning. Först när utlåtandet kommer från domkapitlet kan arbetsgivarsidan gå vidare. Dom­kapitlet håller ordning på religionen och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation på arbetsrätten. Domkapitlet ska säkerställa att ingen arbetsgivare säger upp en präst på grund av något som har med själva kyrkans lära eller ämbetsutövningen att göra, som till exempel ett särskilt sätt att predika. När det gäller sådana frågor har domkapitlet egna disciplinära åtgärder att vidta.

– Vissa tjänster måste finnas enligt kyrkoordningen. Det kan komma i konflikt med om någon behöver sägas upp på grund av arbetsbrist. Om vi skulle hamna i AD är givetvis Las överordnat kyrkoordningen. Därför försöker vi förhandla med de fackliga organisationerna för att nå en överenskommelse.

Svenska kyrkan har goda ekonomiska möjligheter. Av tradition har det därför ofta blivit ekonomiska uppgörelser i stället för stämningar i AD.

Personligen är Bo Engervall medlem i Svenska kyrkan och säger att han delar kyrkans värderingar. Han får ofta svara på frågor om huruvida man måste vara kristen och/eller troende för att arbeta på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Så är det inte. Det är som vilken arbetsplats som helst.

– Jag är vice vd och förhandlingschef. Det skulle nog vara konstigt om jag gick ur Svenska kyrkan. Den enda som enligt stadgarna måste vara med i Svenska kyrkan är vd:n.

Präster och diakoner vigs in i sina yrken och har avgett vissa löften. En persons trosbekännelse är betydelsefull i samfundens verksamhet. Samtidigt begränsar diskrimineringslagstiftningen trossamfundets möjligheter att generellt kräva en viss trosbekännelse för alla anställningar.

– Ju längre du flyttar dig från den pastorala verksamheten desto svårare är det att kräva medlemskap. Om någon skulle få för sig att driva det skulle vi förlora, säger Bo Engervall.

Familjen är tennisgalen

Namn: Bo Engervall.

Ålder: 63 år.

Familj: Ja, mina vuxna barn Anna och Fredrik.

Bor: I Täby och i vårt skärgårdshus.

Intressen: Skärgårds­huset, min båt och spela tennis. ”Vi är tennisgalna hela familjen.”

Aktuell som: Förhandlingschef i avtals­rörelsen för Svenska kyrkans arbetsgivar­organisation.

De 3 viktigaste förhandlingskraven:

- Enhetliga arbets­tidsregler.

- Återinförande av jourregler.

- Möjlighet till löneväxling.

Förhandlar om utlandsavtal

Svenska kyrkans centralorganisation förhandlar också om avtal för den internationella verksamheten i Svenska kyrkan, bland annat utlands­kyrkan.

– Vi försöker skriva in i avtalet att om vi har en tvist med facket ska det lösas av Arbetsdomstolen här i Sverige. Men det är inte helt säkert att det blir så. Ju längre från Sverige, desto svårare är det att styra det till svensk rätt, säger Bo Engervall.

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer