Försäkringskassan drog tillbaka förbud om bisyssla

2021-02-24 11:54 Lena Gunnars  
En medarbetare på Försäkringskassan förbjöds först att vara ombud i vårdnadstvister på sin fritid. Foto: Henrik Montgomery/TT

(Uppdaterad) Fackförbundet Akavia stämde Försäkringskassan inför Arbetsdomstolen efter att en medlem föbjudits att vara ombud i vårdnadstvister på fritiden. Nu har Försäkringskassan tagit tillbaka sitt beslut.

Fackförbundet Akavia stämde Försäkringskassan i februari i år efter att myndigheten hade förbjudit en medlem att vara ombud i vårdnadstvister på sin fritid. Försäkringskassan ansåg att det var en otillåten bisyssla.

Men Akavia hävdade att förbudet borde upphävas eftersom det inte var förenligt med gällande lagstiftning. Enligt Akavia var medlemmen handläggare av ärenden om sjukersättning och ska inte ha arbetat med ärenden om underhållsstöd och vårdbidrag.

Försäkringskassan menade å sin sida att det hos allmänheten kunde uppstå misstanke opartiskhet. Den farhågan delades dock inte av Akavia, som menade att om myndighetens beslut inte ändrades skulle det innebära en begränsning av statligt anställdas möjligheter att ta på sig samhällsnyttiga bisysslor.

Läs mer: ”Sjukhuset får hindra bisyssla om den kan vara arbetshindrande”

– Det har inte varit syftet med lagen om offentlig anställning. Avgörande för om en bisyssla är förtroendeskadlig är vilka beröringspunkter som finns mellan bisysslan och medlemmens arbetsuppgifter på myndigheten. I det här fallet fanns inga beröringspunkter, säger Karin Lundin, chefsjurist på Akavia, i ett uttalande.

Efter att Akavia hade stämt Försäkringskassan i Arbetsdomstolen ändrade sig Försäkringskassan och upphävde beslutet att förbjuda bisysslan.

Läs mer: Poliser osäkra om reglerna för bisysslor

Till saken hör att Akavias medlem redan hade fått sin bisyssla godkänd av Försäkringskassan 2017. Försäkringskassan ändrade sig dock efter det och ansåg att medarbetaren måste sluta med bisysslan för att den var förtroendeskadlig och otillåten.

– Det är mycket tillfredsställande att Försäkringskassan självmant valde att upphäva sitt beslut så att medlemmen nu kan fortsätta sin bisyssla. Vi har därför återkallat vår talan i domstol, säger Karin Lundin i ett pressmeddelande.  

Anders Liif, HR-direktör på Försäkringskassan, skriver till Lag & Avtal:

”Efter samråd med Arbetsgivarverket har Försäkringskassan bedömt i det enskilda fallet att det för närvarande inte finns anledning att förbjuda den aktuella bisysslan då den är av mindre omfattning och i sin nuvarande utformning inte bedöms vara förtroendeskadlig.”

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer