Gäller inte det påskrivna avtalet?

2018-08-23 00:00  
Lag & Avtals expertpanel svarar på läsarnas frågor om arbetsrätt: Dan Holke, vd, LO-TCO Rättsskydd, Pia Attoff, advokat, Attoff Law och Kent Brorsson, chefsjurist, Energiföretagens Arbetsgivarorganisation, EFA. Foto: Jörgen Appelgren

EXPERTFRÅGA. Min dotter har fått ett års vikariat på ett företag. Anställningsavtalet är skriftligt och undertecknat av arbetsgivaren. Men nu skickade arbetsgivaren ett sms där det stod att en annan vikarie ska ersätta henne. Det här strider mot sunda arbetsrättsliga regler. Vilka rättsliga åtgärder kan vi vidta?

EXPERTERNA: Om inget annat avtalas gäller ett anställningsavtal tillsvidare med en viss uppsägningstid. En arbetsgivare har dock rätt att träffa avtal om en tidsbegränsad anställning i form av vikariat. Vilket anställningsskydd den anställde har under vikariatet beror på hur anställningsavtalet är utformat. Om vikariatet gäller från en viss dag till en viss bestämd slutdag går anställningen normalt inte att avbryta i förtid. Ett undantag är om den anställde gör sig skyldig till ett så grovt brott mot anställningsavtalet att skäl för avskedande föreligger.

Det är dock inte ovanligt att anställningsavtalet för ett vikariat är utformat så att det gäller från en viss dag och tillsvidare, dock längst till en viss angiven dag eller händelse. Exempelvis kan det anges att anställningen gäller längst till den dag då ordinarie befattningshavare återkommer i tjänst, vilket vid exempelvis sjukdom och föräldraledighet från början kan vara oklart.

Det går inte att säkert besvara frågan utan att veta hur anställningsavtalet är formulerat. Arbetsgivarens besked är dock sannolikt att anse som ett avskedande eller möjligen en uppsägning. Om det är en tidsbegränsad anställning på ett år kan dottern välja att antingen ogiltigförklara avskedandet/uppsägningen eller framställa krav på ekonomiskt skadestånd motsvarande den lön med mera som hon gått miste om. I båda fallen kan hon dessutom yrka på ett allmänt skadestånd för själva kränkningen.

Eftersom arbetsgivaren inte iakttagit lagens regler för hur ett avskedande/en uppsägning ska ske så har arbetsgivaren även på den grunden ådragit sig skadeståndsskyldighet för formaliabrott.

Om anställningsavtalet är utformat som en tillsvidareanställning, dock längst ett år, är det inte saklig grund att avbryta vikariatet för att ersätta dottern med någon annan. Däremot kan arbetsgivaren då åberopa arbetsbrist som saklig grund för att avbryta anställningen i förtid. Men om vikarien byts ut torde arbetsgivaren ha mycket svårt att åberopa den grunden.

Den som vill angripa ett avskedande/en uppsägning måste enligt anställningsskyddslagen iaktta mycket korta tidsfrister både för att underrätta arbets­givaren och för att stämma i domstol. Eftersom arbets­givaren i detta fall inte iakttagit lagens krav på att informera arbetstagaren om dessa frister gäller att arbetstagaren måste ogiltigförklara avskedandet/uppsägningen en månad från det att anställningen upphörde, och skadeståndsanspråk måste framställas senast fyra månader från den dag anställningen upphörde. Om dottern är med i facket bör hon omgående be dem begära förhandling och i samband med det framställa anspråken.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer