Grekisk grundlag i strid med staplingsförbudet

2021-03-23 11:00 Erik Sinander  
EU-domstolen i Luxemburg. Foto: Thierry Roge/Isopix/IBL

ARBETSRÄTT. EU:s förbud mot stapling av visstidsanställningar har företräde framför den grekiska grundlagen. Det fastslog EU-domstolen i en dom rörande renhållningsarbetare på Kreta.

Kommunen Agios Nikolaus på Kreta i Grekland anställde år 2015 flera renhållningsarbetare på visstidskontrakt. Anställningsavtalen skrevs för åttamånadersperioder och förnyades fram till den 31 december 2017.

Renhållningsarbetarna som inte fått förlängda anställningar väckte talan i grekisk domstol och yrkade att den skulle fastställa att de var tillsvidareanställda eftersom den grekiska kommunen hade missbrukat visstidsanställningar i strid med det EU-rättsliga staplingsförbudet.

Den grekiska domstolen som hade att pröva målet frågade EU-domstolen om grekisk rätt var förenlig med EU-rättens förbud mot stapling av visstid.

I sin begäran om förhandsbesked konstaterade den grekiska domstolen att det enligt grekisk rätt klart att förlängningarna av visstidsanställningarna inte bara var lagliga, utan även uttryckligen föreskrivna i den grekiska grundlagen.

EU-domstolen fastslog i sin dom att medlemsstaterna inte själva kan förfoga över innebörden av begreppet ”på varandra följande visstidsanställningskontrakt”. Begreppet ska tolkas på samma sätt i hela unionen.

I det aktuella fallet innebar det att det även ska omfatta visstidsanställningsavtal som automatiskt förnyats. Vidare uttalade EU-domstolen att nationella domstolar är skyldiga att göra en direktivkonform tolkning för att ge EU-rätten så stort genomslag som möjligt. I denna del underströk EU-domstolen att det är viktigt att de nationella domstolarna gör allt som står i deras makt.

Om det skulle vara omöjligt att vägra tillämpning av den grekiska grundlagen, ska den grekiska domstolen försöka att beivra missbruk på andra sätt.

Missa inga nyheter - beställ Lag & Avtals kostnadsfria nyhetsbrev

Fakta i målet

Dom: ECLI:EU:C:2021:113, dom den 12 februari 2021

Mål: C-760/18

Parter: M.V. mot Organismos Topikis Aftodiokisis

Saken: Visstidsarbete

Sammansättning: 3

Erik Sinander

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer