”Här hamnar nästan alla avsked i arbetsdomstol”

2014-06-18 23:00 Michael Töpffer  

- I Malaysia är arbetsrätten snårig, gammalmodig och tidskrävande. Men det grundläggande skyddet finns där. Det säger Peter Karlsson, som driver flyttfirma i Kuala Lumpur.

Det sydostasiatiska landet Malaysia vill gärna positionera sig som modernt, investeringsvänligt och liberalt. Samtidigt är det ett land som velat gå sin egen väg och inte accepterar pekpinnar från ILO eller omvärlden.

Peter Karlsson, 46 år, är landchef på flyttföretaget Asian Tigers och har bott i huvudstaden Kuala Lumpur i 13 år. Han är chef över 95 anställda, de flesta rekryterade av honom själv. Bland personalen finns ett dussintal nationaliteter.

– Arbetsrätten i Malaysia är i grunden bra och täcker både arbetsgivare och arbetstagare, men det finns många gamla lagar som släpar kvar, säger han.

Som ett exempel ger han pensionsåldern, som bara förra året höjdes från 55 till 60.

– Många regler här är som de Sverige hade på 60- och 70-talen, förklarar han.

Att avskeda någon är en tidskrävande uppgift som ofta slutar i arbetsdomstolen. Man måste verkligen ha följt avskedsproceduren till punkt och pricka för att den ska gå igenom.

– Har du en dålig receptionist kan man i arbetsdomstolen hävda att du inte skickat henne på receptionistutbildning, eller inte i rätt ordning skickat tillräckligt många skriftliga varningar, säger Peter Karlsson.

– Nästan alla avsked hamnar i arbetsdomstolen, ändå slutar det med en uppgörelse, säger Peter Karlsson men tillägger att han hittills klarat sig från att hamna i arbetsdomstolen.

– I mina fall har den anställde vetat om att den gjort fel, och valt att lämna med lite ersättning, säger han.

Uppsägningar vid till exempel arbetsbrist är också svåra att genomföra. Speciellt i flyttningsbranschen där det är svårt att bevisa att företaget går dåligt.

– Först måste man se om några vill sluta frivilligt. Efter det gäller sist in-först ut och så får man betala ersättning baserat på anställningsår, säger han.

På stora statliga företag finns fackförbund, i övrigt är regeringen i landet inte speciellt tolerant för fackföreningar. Det berättar Jajoon Coue, Malaysia-ansvarig på ILO.

– Vi har sett väldigt stora restriktioner i rätten att få organisera sig. Det finns massor med krav, som att det behövs 2 000 medlemmar. Ansökan tar enormt lång tid och myndigheterna kan enkelt säga nej. Man får heller inte blanda arbetsplatser och yrken i samma förbund, säger han.

– Vi ser en väldigt splittrad fackföreningsrörelse som inte har kraft att förhandla, förklarar han.

Han berättar att ILO har haft en ansträngd relation till Malaysia, speciellt under tiden då den auktoritäre premiärministern Mahatir Mohamad var vid makten. Denne var känd för sin anti-väst-attityd.

– De ville göra saker på sitt eget sätt, förklarar Jajoon Coue men berättar också att det kommit en ny generation politiker som är mer öppna för omvärldens synpunkter.

Avsaknaden av en stark fackföreningsrörelse märks också hos Asian Tiger. Ingen ur personalen är organiserad. Däremot har det gjorts försök att spontant förhandla gemensamt gentemot företaget. Det handlar om de chaufförer som inte är anställda utan kontrakterade entreprenörer.

– Efter att bensinpris och vägtullar gått upp organiserade de sig spontant och skickade upp några representanter för att förhandla med mig om högre arvoden. Det var de mot mig. Då måste man hitta en plattform för att gå vidare, säger Peter Karlsson och tillägger att chaufförerna i sin tur inte hade något transportarbetarförbund eller liknande att hämta stöd hos.

– De var helt ensamma. Antingen fick de gå med på vad jag hade att erbjuda eller så fick de sluta, säger han.

Strejker är ett tämligen okänt begrepp i Malaysia.

– Man gillar inte demonstrationer här. Vill man strejka krävs en massa olika tillstånd. Jag har under mina år här bara sett två strejker, säger Peter Karlsson.

Vid dispyter inom företaget uppmuntras man att själva försöka lösa problemen innan man går till arbetsdomstol.

– Man kan sätta upp en egen liten domstol inom företaget, med representanter för ledningen, berörda avdelningar och andra för att lösa problemet.

Samtidigt som Malaysia genomgår en ständig modernisering kommer också nya attityder in i arbetsrätten. Mamma­ledighet finns redan, men inte pappaledighet.

– Ingen på Asian Tigers har någonsin bett om att få vara pappaledig, men om det skulle ske, ser jag det som skäligt att i alla fall få vara hemma en vecka med full betalning, säger Peter Karlsson.

Lag på halvtimmesrast och vid varsel gäller sist in-först ut

Arbetsrätten i Malaysia i 13 punkter:

 1. Malaysia har ratificerat 6 av 8 av ILO:s grundläggande konventioner. Saknas gör den om föreningsfrihet och organisationsrätten, och likaså den om diskriminering i anställning och yrkesutövning.
 2. Vid avsked gäller först tre varningar, följt av tre månaders uppsägningstid.
 3. Löner är individuellt satta. Det finns inga generella kollektivavtal, däremot minimilöner.
 4. 60 dagars mammaledighet gäller i privata sektorn, 90 dagar för statligt anställda. Man diskuterar att höja till 90 dagar för alla.
 5. Minimisemester är 8 dagar. Efter fem års anställning ökar det till 16 dagar. Muslimer får ytterligare en semesterdag vid fastemånaden Ramadan. Malaysia har i övrigt runt 19 vanliga helgdagar, bland det högsta i världen.
 6. Längden för en provanställning avgörs i varje enskilt kontrakt.
 7. Fem timmars arbete måste följas av 30 minuters vila.
 8. Alla har rätt till en full dags ledighet i veckan. Det normala är att man har två lediga dagar.
 9. 14 dagars sjukfrånvaro med ersättning gäller för alla. Antalet dagar ökar sedan med anställningsår.
 10. Företagare är skyldiga att betala SOSCO, Employees Social Security, en försäkring som olyckor hemma och på jobbet. Avgiften baseras på den anställdes lön, men maxbeloppet är cirka 150 kronor i månaden.
 11. Pensionen i Malaysia täcks av EPF, Emploees Provident Fund, där både företaget och den anställde bidrar. Maxgränsen från företaget är 12 procent av lönen, medan den anställde bidrar med 11 procent. Pengarna kan tas ut när man går i pension.
 12. Studieavbrott är upp till arbetsgivaren, ingen lagstadgad rätt till studieuppehåll finns.
 13. Vid varsel gäller sist in-först ut.

Michael Töpffer

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer