"Hårt tonläge mot invandrare"

2010-11-17 23:00 Staffan Dahllöf  

Cecilia Malmströms försök att lagstifta om arbetskraftsinvandring möter motstånd - från EU-ländernas regeringar.

<p>Debattklimatet, och den ekonomiska krisen. </p> <p>Så förklarar Sveriges kommissionär Cecilia Malmström ett oväntat hårt motstånd mot två förslag om gästarbetare; förslag om EU-regler för säsongsarbetare, och om EU-regler för företagsinterna överflyttningar av anställda.</p> <p>- Klimatet med ett hårdare tonläge mot invandring och den ekonomiska krisen med många arbetslösa gör att detta kanske inte är de allra mest angelägna frågorna för många regeringar, säger Cecilia Malmström.</p> <p>De två direktivförslagen skulle ha vinkats vidare i den politiska processen på ett ministerrådsmöte i oktober.</p> <p>Så blev det inte riktigt.</p> <p>Redan före mötet hade parlamenten i Tjeckien och Österrike markerat att arbetskraftsinvandring är medlemsländernas eget ansvar och ska så förbli. </p> <p>Den kritiken upprepades av flera länders ministrar på rådsmötet.</p> <p>De två lagförslagen fick också kritik från bland andra Europafacket för att vara alltför svaga, och uppmuntra till social dumpning och bedrägerier.</p> <p>Förslaget om säsongsarbete är riktat mot jordbruket, turism- och hotellnäringarna, och gäller gästarbetare som anställs i en medlemsstat. </p> <p>- Vår utgångspunkt är att vi ska kunna fortsätta tilllämpa vårt svenska flexibla regelverk. Förslagets positiva delar finns redan i svensk lagstiftning, kommenterar migrationsminister Tobias Billström.</p> <p>Lissabonfördraget slår fast att EU ska utforma en gemensam invandringspolitik. Det tar kommissionen fasta på. </p> <p>Men fördraget säger samtidigt att medlemsländerna bestämmer över antalet invandrare från länder utanför EU. Det är regeringarnas bromshandtag. Sverige hör i EU till det - krympande - invandringsvänliga lägret.</p> <p>Cecilia Malmström betraktar inte motståndet som en total avvisning av förslagen.</p> <p>- Arbetet går vidare såväl i rådet som i Europaparlamentet. </p>

Direktiv om säsongsarbetare

Syfte: Underlätta återkommande migration av säsongsarbetare från länder utanför EU.
Innebär: Arbetstillstånd i upp till sex månader per år med garanti för vissa, men inte alla, av de villkor och rättigheter som EU-ländernas egna medborgare har.
Kritiken: Bryter mot subsidiaritetsprincipen (det ska inte EU bestämma om). Ger för svagt skydd mot exploatering.

Direktiv om företagsintern förflyttning av anställda

Syfte: Underlätta företagsintern förflyttning av redan anställda chefer, specialister och praktikanter till, och inom, EU.
Innebär: Samma sociala och ekonomiska behandling som gäller för utstationerad arbetskraft inom EU.
Kritiken: Bryter mot subsidiaritetsprincipen. Ger förflyttade svagare skydd än anställda i medlemsländerna.

Staffan Dahllöf

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer