Helikoptertekniker slapp betala avgift för utbildning

2019-01-24 00:00 Mikael Kindbom  

En helikoptertekniker slipper betala tillbaka kursavgifter för en utbildning som arbetsgivaren finansierat. AD anser inte att helikopterföretaget visat att parterna kommit överens om återbetalningsskyldighet om teknikern slutade i företaget före en viss tid.

En helikoptertekniker stämde sin arbetsgivare Heliair på 87 037 kronor för semesterlön, innestående lön, kompensationsledighet, utlandstraktamente i samband med en helikopterkurs och skadestånd för brott mot semesterlagen. Heliair gick med på att betala allt utom traktamentet på 13 671 kronor men svarade med att stämma teknikern och begära 239 816 kronor för en helikopterkurs som före­taget finansierat.

Tingsrätten dömde teknikern att betala tillbaka för kurskostnaderna till helikopterföretaget. Helikopterteknikern nekades traktamente.

Helikopterteknikern överklagade till AD.

Heliair: Parterna har träffat ett muntligt avtal om att helikopterteknikern skulle betala tillbaka kursavgifter om han inte stannade i företaget i minst fem år. Slutade han i förtid skulle han betala tillbaka belopp i proportion till hur länge han stannade i företaget.

Parterna var överens om att traktamente inte skulle utgå.

Helikopterteknikern: Utbildningen har ingått som en del av ett paket när Heliair köpte en helikopter från Airbus. Han har inte ingått något muntligt utbildningsavtal med Heliair med de villkor som bolaget gör gällande.

Arbetsdomstolen: AD har godtagit denna typ av motprestationer i tidigare avgöranden men under vissa förutsättningar. I detta fall var upp­görelsen inte helt okomplicerad och det träffas i sådana här fall som är av väsentlig betydelse för anställningsvillkoren regelmässigt skriftliga avtal.

För att ett muntligt avtal ska anses ha kommit till stånd brukar normalt krävas att parterna enats om alla de villkor som parterna vill ha reglerade. Men eftersom de närmare villkoren inte klargjordes vid mötena kan företaget inte anses ha lämnats ett anbud som teknikern accepterat.

Däremot anses parterna ha kommit överens om att traktamente inte skulle utgå för kursen.

Domslut

Helikopterteknikern är inte återbetalningsskyldig för några kurskostnader. Heliair ska inte betala något traktamente.

Heliair ska betala teknikern rättegångskostnader i tingsrätten med 171 981 kronor och i AD med 56 000 kronor jämfört med begärda 260 717 kronor respektive 91 000 kronor.

Domen refereras av AD.

Mikael Kindbom

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer