Hon ska förena Sverige och EU

2010-08-25 21:00  
Birgitta Nyström Foto: Helge Rubin

<p>Bemanningsdirektivet, mänskliga rättigheter i Europarådet, arbetsrätt och kollektivavtal inom eu och över gränserna till hela världen. Professor Birgitta Nyström har spännande uppdrag som hon brinner för. Måhända ett arv från fackligt aktiva far och farfar.</p> <p>Högt uppe vid Lunds takåsar tronar Juridicum och här har Birgitta Nyström den översikt hon så väl behöver för att hantera de frågor hon har på sitt överfyllda skrivbord.</p> <p>Senast i raden av uppdrag handlar om Bemanningsdirektivet, där hon som ensam utredare med sekreterare och en referensgrupp med arbetsmarknadens parter ska förbereda implementeringen av direktivet.</p> <p>Ett år har hon på sig, direktivet ska vara infört år 2011. Inte alls gott om tid trots att Sverige är bra på spåret med sina kollektivavtal för bemanningsbranschen. Ett problem är utstationeringsdirektivet som delvis krockar med bemanningsdirektivet.</p> <p>- Ett dilemma är att vissa medlemsstater har lagstiftat om miniminivåer på löner, säger Birgitta Nyström. Enligt svenska modellen är löner en fråga för parterna via förhandlingar.</p> <p>- Inom Transport och Byggnads kan det ibland </p> <p>vara rena vilda västern. Vissa utländska företag skriver glatt på att de följer avtal men gör sedan sina avsteg. Hur kontrollerar man att deras förares eller byggarbetares löner och anställningsvillkor respekteras?</p> <p>Likabehandlingsprincipen är central för bemanningsdirektivet. Den inhyrda personalen ska ha samma villkor som om de blivit anställda av det inhyrande företaget, från första dagen. Det gäller de centrala villkoren för anställningen.</p> <p>- Men, vad räknar man som lön och förmåner. Ingår tjänstebil, årskort på gym och fotvård, fri parkering? Hur räknar man upp lönen för ålder och tid på jobbet? Hur ska vi se på ob, semesterlön, försäkringar för sjukfrånvaro och pension?</p> <p>Ett annat uppdrag för Birgitta Nyström är också fyllt med svåra avvägningar. Hon sitter med i Europarådets sociala kommitté som övervakar att medlemsstaterna följer Europarådets Sociala Stadga. </p> <p>Ett välkänt arbetsrättsligt exempel är Lavaldomen, "alla pratar Laval, i hela världen har man studerat domen". </p> <p>- Lönedumpningen är ju ett problem, men den baltiska lönen är en höjdare i förhållande till den för kompetent arbetskraft i Kina och Indien. Trots allt var det rovdriften på arbetstagare som en gång ledde till förbud för privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft, från 1919 fram till 1992 i Sverige, enligt en ilo-konvention.</p> <p>Att Birgitta Nyström älskar arbetsrätten råder det ingen tvekan om. Hon gillar även sina studenter som hon under några år har lotsat genom studierna på Juridicum. Men att få ägna heltid åt forskning inom europeisk arbetsrätt är en dröm. Det får hon sedan ett år tillbaka, med en fas-professur på sex år. fas står för Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap.</p> <p>Ämnesområdet för professuren är svensk och nordisk arbetsrätt i ett europeiskt och internationellt perspektiv. Det berör sammanvävningen av olika rättsliga traditioner inom EU.</p> <p>- Vår rättstradition hänger samman med våra starka fackföreningar, säger Birgitta Nyström. I Sydeuropa med svagare fack stiftar samhället fler lagar, om minimilöner, arbetarskydd, arbetstid.</p> <p>Ännu ett arbetsrättsligt ben har Birgitta Nyström, det är Medlingsinstitutet. Hon har länge suttit med i styrelsen, som numera heter insynsråd.</p> <p>- Våra svenska parter är mycket kunniga och duktiga på att lösa problem tillsammans, något som jag även märker i arbetet med Europarådets sociala kommitté, säger hon. </p> <p>Torbjörn Uhlin</p>

Cyklar runt hela Lund

Namn: Birgitta Nyström.
Yrke: Professor i civilrätt vid Juridiska institutionen, Lunds universitet. Har en sexårig FAS-professur i arbetsrätt.
Ålder: 53 år.
Familj: Javisst.
Bor: Villa i Lund, sommarstuga i Åhus.
Fritiden: Trivs med att träna och röra på sig. Gympar ofta på Gerdahallen i Lund och cyklar gärna långa sträckor runt staden, vandrar längs östra Skånes vackra havsstränder eller i skogen. Läser gärna skönlitterära böcker. "När jag är stressad blir det en detektivroman, men när jag är lugn och har kommit till ro tar jag hellre en bok av en författare som James Joyce. Jag är en manisk läsare".

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer