Hon stoppade jäv i AD

2015-05-21 08:10 Elisabet Örnerborg  
Arbetsdomstolens ordförande Karin Renman reagerade på att LO-TCO Rättsskydds styrelseledamöter också kunde vara domstolsledamöter. ”Arbetsdomstolen tycker inte att det är lämpligt”, säger hon på plats i domstolen i Gamla stan i Stockholm. Foto: Jörgen Appelgren

Lag & Avtal kan avslöja att jäv pågått i Arbetsdomstolen. Det berör personer på viktiga poster i LO-förbunden. Minst en rättegång tas om.<br/>– Huvudförhandlingen kommer att tas om i en annan sammansättning, säger Arbetsdomstolens ordförande Karin Renman.

Händelserna tvingar LO-TCO Rättsskydd att helt stuva om i sin styrelse.

– Jäv är allvarligt för att det skadar både den enskilda partens och allmänhetens förtroende för rättsskipningen, säger Claes Sandgren, professor i rättskunskap vid Stockholms universitet.

Det var efter huvudförhandlingen i ett mål i Arbetsdomstolen som ordförande Karin Renman reagerade. Målet gällde en avtalstvist om skiftarbete på en snusfabrik.

– Det visade sig efter huvudförhandlingen att en av de ledamöter i domstolen som utsetts på förslag av arbetstagarsidan också satt med i LO-TCO Rättsskydds styrelse, säger hon.

Parterna i målet var Livsmedelsarbetareförbundet och Swedish Match North Europe och Livsmedelsföretagen. Den ena parten, fackförbundet, företräddes av förbundsjurister från LO-TCO Rättsskydd.

– Att han satt med i LO-TCO Rättsskydds styrelse var inte känt för domstolen. Arbetsdomstolen tycker inte att det är lämpligt, säger Karin Renman.

Domstolen kvittade då honom mot en av domstolsledamöterna utsedd på förslag av arbetsgivarsidan, förklarar Karin Renman.

Domstolsledamoten Marcel Carlstedt, Transports arbetsrättsjurist, fick lämna domstolen tillsammans med en av ledamöterna på arbetsgivarsidan för att upprätthålla balansen. Domen meddelades den 18 mars, underskriven av fem domstolsledamöter i stället för sju.

Marcel Carlstedt vill inte för Lag & Avtal kommentera saken mer än att han säger att han gått ur Rättsskyddets styrelse och att han kvarstår som ersättare i Arbetsdomstolen.

– Det var rätt av Arbetsdomstolen att reagera när det uppdagades att en av domarna satt i LO-TCO Rättsskydds styrelse. Men det var antagligen inget någon tidigare reflekterat över, säger Svenskt Näringslivs arbetsrättsexpert Lars Gellner.

Dan Holke, vd för LO-TCO Rättsskydd, är väldigt överraskad:

– Det här var en helt ny bedömning från domstolens sida, säger han.

Efter den händelsen har en närliggande dom stoppats, mål A 92/13. Den skulle ha meddelats i februari. Även där var Karin Renman ordförande. Arbetstagarsidan företräddes av Maria Fridolin, LO-TCO Rättsskydd. Som domare utsedda på förslag från arbetstagarsidan satt såväl Susanne Gideonsson, Handels ordförande, som Torbjörn Johansson, LO:s avtalssekreterare. Båda två var också ledamöter i LO-TCO Rättsskydd.

Kommer den förhandlingen tas om med nya domstolsledamöter?

– Ja, den huvudförhandlingen kommer att tas om i annan sammansättning, säger Karin Renman.

Det här betyder att domstolsledamöter kan ha varit jäviga tidigare utan att det upptäckts. Säkert är att den domare som fick lämna domstolen på grund av jäv satt med i ett annat mål i höstas där frågan om jäv inte kom upp. Även då företräddes arbetstagarsidan av förbundsjurister från LO-TCO Rättsskydd.

Svenskt Näringslivs Lars Gell­ner är inte förvånad.

– Det kan finnas ett antal redan meddelade domar där någon av domstolsledamöterna varit jävig på samma sätt som i tvisten om tobaksavtalet, säger han.

Men Svenskt Näringsliv har inte någon avsikt att i efterhand agera med anledning av sådana domar. Lars Gellner har inte heller hört om några krav på åtgärder från arbetsgivarförbunden.

Dan Holke menar att tidigare domare i Arbetsdomstolen kände till hur LO-TCO Rättsskydd utsåg sin styrelse.

– Vi har haft samma sätt att utse styrelse sedan bolaget bildades 1971, säger han.

LO-TCO Rättsskydds bolagsstyrelse måste nu ändras helt.

– Man får välja att antingen sitta kvar i AD eller i vår styrelse, säger bolagets vd Dan Holke.

Efter Marcel Carlstedt har Bolagsverket registrerat ytterligare fyra personers utträden ur LO-TCO Rättsskydds styrelse: Elektrikerförbundets förhandlingschef Ronny Wenngren, Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund, Pappers ordförande Matts Jutterström och Hotell- och restaurangfackets före detta ordförande Ella Niia. Hur LO-TCO Rättsskydds styrelse kommer att se ut efter det här bestäms formellt på bolagsstämman som hålls i dag, den 21 maj.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer