Ingen disciplinpåföljd för examenshandläggaren

2019-05-23 00:00 Karin Nilsson  

Examenshandläggaren lastades för att ha försökt få ledighet utan lön och för att ha försökt ta ut examen utan tillräckliga poäng med hjälp av en kollega. Arbetsdomstolen anser inte att staten har lyckats visa att handläggaren gjorde fel.

Fackförbundet ST stämde staten genom Göteborgs universitet. Tvisten gällde en disciplinpåföljd i form av löne­avdrag för en anställd, bland annat på grund av att denne låtit en kollega utfärda examen för henne trots att hon saknade några poäng. Förbundet krävde att påföljden skulle undanröjas.

Kvinnan arbetade sedan den 1 december 2018 som examenshandläggare på universitetet. Hon hade varit tjänstledig för studier, och en månad efter att hon återvände till jobbet gjorde hon en ansökan om sin egen högskoleexamen i psykologi. Hon lät en kollega ta hand om ansökan som visade sig sakna några poäng för full examen. Det ledde till att Göteborgs universitet omplacerade examenshandläggaren och inledde ett disciplinärende.

Fackförbundet ST: Poängterade att den anställde inte själv deltog i beredningen av sitt ärende och ansåg inte att åtgärden att låta en kollega utfärda examen kunde ligga till grund för löneavdrag.

Examenshandläggaren trodde också att hon uppfyllt kraven för en högskoleexamen. Förbundet ansåg att beslutet om disciplinpåföljd skulle undanröjas.

Staten: Den anställde har tillskansat sig fördelar genom ett felaktigt utfärdande av examen, snabbare handläggning av examensärendet och dessutom försökt få ledighet för tentamen med lön beviljad trots att hon förstod att hon inte hade rätt till det.

Arbetsdomstolen: Parterna är överens om att deras kollektivavtal ger en arbetstagare rätt till ledighet med lön för tentamen bara om ledigheten från arbetet är nödvändig för tentamen. Staten har bevisbördan. Arbetsdomstolen anser inte att det sätt som kvinnan bett om ledighet på i detta fall innebär att hon genom vilseledande försökt få ledighet med lön beviljad. Staten har inte visat att handläggaren begått något fel i anställningen.

När det gäller ansökan om hög­skole­examen konstaterar Arbetsdomstolen att parterna är överens om själva händelseförloppet.

Domstolen anser inte att kvinnan har kunnat påverka sitt eget examens­ärendes utgång - det ankom på kollegan som tog hand om hennes ansökan. Hennes agerande står därför inte i strid med jävsbestämmelserna i 1986 års förvaltningslag. Arbetsdomstolen anser inte heller att kvinnan har vilselett sin kollega utan att kvinnan trodde att hon uppfyllt kraven för att bli godkänd. Staten har inte kunnat motbevisa detta. Däremot anser Arbets­domstolen att kvinnan har brutit mot gällande rutiner genom att lämna sin ansökan om högskoleexamen direkt till en examenshandläggare i­ stället för att lägga den i anvisad box. Det felet anses dock så ringa att det inte ensamt får läggas till grund för en disciplinpåföljd enligt 14:e paragrafen i lagen om offentlig anställning.

DOMSLUT

Staten har inte visat att examenshand­läggaren har begått något fel i anställningen. Disciplinpåföljden ska därför undanröjas. Det betyder att staten ska ersätta Fackförbundet ST:s rättegångskostnader med 185 190 kronor. Domen refereras av AD.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer