Internettjänsten för spridd för att vara företagshemlighet

2020-03-26 00:00 Elisabet Örnerborg  

Systemet för kemikaliehantering som Intersolia Ltd hade utvecklat var alltför spritt för att vara en företagshemlighet, avgör Arbetsdomstolen. Däremot var det fel av en tidigare anställd att ta med sig kunddatabasen till det nya bolaget.

Intersolia Ltd stämde två bolag och sex personer till tingsrätten för att ha röjt företagshemligheter till konkurrerande bolag. Tre av de sex personerna var tidigare anställda hos Intersolia. De sex åtalade personerna arbetade sedan med Intersolias system i de två konkurrerande bolagen, enligt Intersolia.

Det internetbaserade iChemistry, som är till för att bedöma, kontrollera och minska de risker som är förknippade med hantering av kemikalier, har utvecklats av Intersolia under lång tid och till en stor kostnad.

För den skada svaranden orsakat bolaget krävde Intersolia att tingsrätten skulle bestämma att de var skadestånds­skyldiga, att de vid vite var förbjudna att utnyttja eller röja vissa företagshemligheter och att de skulle förstöra vissa handlingar och föremål som innehöll företagshemligheter eller överlämna dem till Inter­solia.

Halmstads tingsrätt ogillade talan helt.

Intersolia Ltd överklagade tingsrättsdomen till Arbetsdomstolen.

Bolaget: Arbetsdomstolen ska ­bifalla bolagets talan i tingsrätten.

Svaranden: Tingsrättsdomen ska inte ändras.

Arbetsdomstolen: Bolaget hade 2015 omkring 600 kundavtal, de flesta med en allmänt hållen sekretess­klausul. Men klausulen hindrar inte kundföretagen att ge alla sina anställda tillgång till samtliga funktioner i iChemistry. Kunskap om systemets funktioner har även spridits genom marknadsföring, då systemet demonstrerats för presumtiva kunder. Som ett led i den marknadsföringen hade testkonton öppnats åt eventuella nya kunder, vilket gett dem full tillgång till systemet kostnadsfritt under en begränsad tid. Dessutom har två vittnen berättat att de inte kände till att vissa bestämda delar av iChemistry skulle hemlighållas.

Systemet har inte hemlighållits av Intersolia på det sätt som krävs för att informationen om det ska vara en företagshemlighet. Företagshemlighetslagen skyddar information som näringsidkare håller hemlig. Det ­yrkeskunnande som de tre tidigare anställda kan ha förvärvat i sitt arbete hos Intersolia är inte heller företagshemligheter.

Däremot är Intersolias kunddatabas en företagshemlighet, som Intersolia hemlighållit på sedvanligt sätt. Om kunddatabasen blev tillgänglig för konkurrenter är det klart att det medför skada, särskilt som den innehållit uppgifter om individuellt ­bestämda priser. Det är visat att en av Intersolias tidigare anställda, som sedan blev vd för cDoc-bolaget, gjorde hela kunddatabasen tillgänglig för sig själv och en annan av de svarande på externa mejlkonton. Han är därför skyldig att ersätta den skada som på så sätt uppkommit för Intersolia enligt paragraf 7 i företagshemlighetslagen. Och då information ur kunddatabasen utnyttjats i cDoc-bolagets verksamhet är också cDoc-bolaget skyldigt att ersätta Intersolia för dess skada enligt lagens paragraf 8. ­Arbetsdomstolens prövning gäller 1990 års företagshemlighetslag, den nya trädde i kraft 2018.

Genom ett förvärv fick Intersolia överta kemikaliehanteringssystemet Chemsoft och de kunder som använde det. Den så kallade Chemsoft-listan hemlighölls av konkurrensskäl. Listan var alltså en företagshemlighet hos Intersolia. Samma person som gjorde Intersolias kunddatabas tillgänglig på externt mejlkonto har medgett att han haft tillgång till Chemsoft-listan och överfört den till cDoc-bolagets ­affärssystem. Därför är han och cDoc-bolaget skadeståndsskyldiga. Det är inte visat att övriga svaranden har röjt Chemsoft-listan ­eller utnyttjat ­information ur denna.

DOMSLUT

Liksom i tingsrätten förlorar Intersolia målets huvudfråga. Fem personer och ett bolag av de svarande har vunnit målet helt, och har rätt till ersättning för sina rättegångskostnader i den mån de är skäliga. Genom att den tidigare anställde och nuvarande vd:n för cDoc-bolaget har utnyttjat Intersolias kunddatabas och röjt dess så kallade Chemsoft-lista ska han och cDoc-bolaget ersätta Intersolia Ltd för den skada de orsakat.

Vd och cDoc-bolaget förbjuds också att röja eller utnyttja Intersolias kunddatabas mot ett vite av 100 000 kronor vid varje överträdelse. Då cDoc-bolaget och dess vd ändå har vunnit motsvarande tre fjärdedelar av målet ska Intersolia ersätta hälften av deras rättegångskostnader såväl i tingsrätten som i Arbetsdomstolen. Sekretessen ska fortsätta att gälla för uppgifter om Intersolias Ltds affärs- och driftsförhållanden som ­förekommer i domsbilagan till denna dom eller som har lagts fram inom stängda dörrar vid Arbetsdomstolens huvudförhandling och inte har tagits in i denna dom.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna