Italienska fredsdomare är arbetstagare

2020-09-17 00:00 Erik Sinander  

Italienska lekmannadomare ska ha rätt till semesterersättning, eftersom de är arbetstagare enligt EU-rätten.Enligt visstidsdirektivet kan det dock finnas objektiva grunder att sär­behandla de tidsbegränsat utsedda lekmannadomarna jämfört med ordinarie domare, eftersom det uppställs olika kvalifikationskrav samtidigt som de senare har större ansvar.Det fastslog EU-domstolen i ett mål mellan en fredsdomare och den italienska staten.

I det italienska domstolsväsendet finns det ett slags lekmannadomare som dömer i enklare mål i första instans. Dessa domare kallas för ”fredsdomare” och omfattas inte av samma arbetsrättsliga regler som vanliga ­domare enligt italiensk rätt. Freds­domare utses för tidsbegränsade perioder och anses inte vara arbetstagare och ersätts med ett arvode i stället för lön.

I arvodet ingår det inte någon semester­ersättning.

I oktober 2018 ansökte en italiensk fredsdomare om betalningsföreläggande mot den italienska staten om 4 500 euro för utebliven ersättning under den tid hon var semesterledig i augusti samma år. Som grund för sitt anspråk anförde hon att den italienska staten uppenbart åsidosatt EU-rättens regler om betald semester och att det dessutom utgör diskriminering av de visstidsanställda fredsdomarna jämfört med ordinarie domare.

För att avgöra om fredsdomare omfattas av EU-rättens regler om semesterersättning i arbetstidsdirektivet och i EU-stadgan, så prövade EU-domstolen om fredsdomare är att anses som arbets­tagare enligt arbetstidsdirektivet.

Domstolen konstaterade att denna fråga ska avgöras med beaktande av de berörda personernas rättigheter och skyldigheter.

I EU-domstolens praxis har det fastslagits att en person som under en viss tid mot ersättning utför arbete som inte endast är marginellt åt en annan person under dennes ledning, typiskt sett är att betrakta som arbetstagare. Vid tillämpningen av denna rättssats ansåg EU-domstolen att fredsdomare ska omfattas av arbets­tagar­begreppet. Det innebär att fredsdomare ska ha rätt till semesterersättning enligt arbets­tids­direktivet och stadgan.

För att avgöra om denna sär­behandling av fredsdomare jämfört med ordinarie domare var olaglig diskriminering prövade EU-domstolen om det fanns objektiva grunder för särbehandlingen enligt visstidsdirektivet.

I denna del menade EU-domstolen att de olika kvalifikationer som uppställs på fredsdomare jämfört med ordinarie domare samt det större ­ansvar som de ordinarie domarna har kan vara en objektiv grund för sär­behandling.

Erik Sinander

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna

Arbetsrätt