John Wahlsted: Det kan uppstå problem

2021-11-23 11:45 Calle von Scheele  
John Wahlstedt, chefsjurist på Svenskt Näringsliv, menar att det kan vara problematiskt när ett fackförbund blir medlem i en arbetsgivarorganisation. Foto: Ernst Henry Photography AB

ÖVERRASKANDE. Hos Svenskt Näringsliv väcker Naturvetarnas och andra fackförbunds medlemskap i arbetsgivarorganisationer förvåning. Man måste vara medveten om de problem som kan uppstå, konstaterar chefsjuristen John Wahlstedt.

För tre veckor sedan löste Naturvetarna medlemskap i arbetsgivarorganisationen Fremia. Förbundet är inte ensamt om ett sådant arrangemang. Saco-förbunden DIK och Sveriges Farmaceuter är exempel på andra förbund med samma lösning. Vi ser en trend, säger man på Fremia.

På Svenskt Näringsliv är utvecklingen en nyhet.

− Historiskt har jag aldrig tidigare hört talas om detta. Utvecklingen måste ha skett nyligen, säger chefsjurist John Wahlstedt.

Ingen av Svenskt Näringslivs organisationer har något fackförbund bland medlemmarna. Fremia och Arbetsgivaralliansen som har lockat till sig fack är fristående organisationer. Båda riktar sig bland annat till ideella sektor i sin rekrytering.

John Wahlstedt understryker att Svenskt Näringsliv inte har någon uppfattning i frågan om det lämpliga med fackförbund som medlemmar hos arbetsgivarna eller om parterna på arbetsmarknaden bör hålla sig självständiga mot varandra i varje situation.

− Svenskt Näringsliv har inte något behov av en fast uppfattning i frågan. Detta är lämplighetsavgöranden som måste göras av dels de fackförbund som söker medlemskap, dels de arbetsgivarorganisationer som tar in dem.

John Wahlstedt konstaterar att problem kan uppstå när fackförbund är medlemmar hos motparterna även om facket inte har kollektivavtal för sina medlemmar i den organisation där medlemskapet finns.

− Man måste vara medveten om detta. Hur driver man som arbetsgivarorganisation till exempel frågan om att göra Las mer tilltalande för arbetsgivare när fackliga organisationer finns bland medlemmarna?

I Fremia är lösningen en särskild konstruktion på medlemskapet för fackförbund. Deras representanter är inte valbara till de demokratiska församlingarna och förhandlingsdelegationerna.

För fackförbunden är syftet med medlemskapet arbetsgivarstöd i frågor som rör den egna personalen. Ett annat argument är tillgången till ett centralt kollektivavtal med dess försäkringar och pensionslösningar.

Omvänt, hur ser Svenskt Näringsliv på fackligt medlemskap bland sin personal?

− Varje individ har full frihet att välja fackligt medlemskap hos oss precis som det ska vara på varje arbetsplats. Vi har föreningsfrihet i Sverige och redan i decemberkompromissen 1906 erkände arbetsgivarna fackens rätt att organisera arbetstagarna.

Finns det någon fackklubb eller akademikerförening på Svenskt Näringsliv?

− Jag vill inte gå in på de interna förhållandena hur arbetstagare hos oss organiserar sig.

John Wahlstedt vill heller inte svara på frågan om kollektivavtal är ett villkor för de entreprenörer som sköter olika tjänster i Näringslivets hus på Östermalm i Stockholm. På den fackliga sidan är krav på kollektivavtal hos samarbetspartners ett vanligt villkor.

− Detta är våra interna förhållanden som vi hanterar själva och inte kommenterar publikt, säger han.

Calle von Scheele

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen