Journalistförbundet stämmer Talentum

2015-02-25 23:00 Birgitta Ländin  

Svenska Journalistförbundet stämmer tidningsförlaget Talentum i Arbetsdomstolen för brott mot förhandlingsskyldigheten i medbestämmandelagen. Frågan om rätten att anlita en arbetstagarkonsult, som regleras i Utvecklingsavtalet, hänskjuts till skiljenämnd.

Bakgrunden är en omorganisation som arbetsgivaren aviserade i september 2013. Talentum, som har finska ägare, ville förbättra lönsamheten för den svenska delen av förlaget genom att bland annat outsourca redigeringen, som dittills hade sysselsatt åtta anställda.

Journalistklubben ansåg att underlaget var bristfälligt och att det fanns många viktiga frågor kring omorganisationen som inte besvarades av arbetsgivaren. Klubben begärde att få ta hjälp av en arbetstagarkonsult, och använde för detta sitt tolknings­företräde.

– I stället valde arbetsgivaren att ensidigt avsluta förhandlingen. Därför anser vi att de har brutit mot både MBL och Utvecklingsavtalet. Självklart ska klubben få ett inflytande i en så stor förändring som det här handlade om. Tyvärr omöjliggjordes det genom arbetsgivarens agerande, säger SJF:s förbundsjurist Katarin­a Dahlskog.

Arbetsgivarens representant har också lagt skulden för företagets ekonomiska situation på journalistklubben, vilket fick till följd att den lokala klubbledningen för en tid helt la ned verksamheten i protest, och överlät på SJF centralt att sköta alla förhandlingar.

Talentums produktionschef i Sverige, Peter Edhäll, delar inte SJF:s bild av konflikten kring arbetstagarkonsulten.

– Det stämmer inte att vi har sagt nej till att ta in en arbetstagarkonsult. Däremot kom vi inte överens med journalistklubben om för vilken omfattning och tid som det var rimligt att ta in en sådan, säger han till Lag & Avtal.

Peter Edhäll beklagar att konflikten blev så djup.

– Relationen mellan arbetsgivaren och facket blev väldigt negativt påverkad. Vi arbetar sedan förra årsskiftet med att försöka bygga upp den igen, för att nu kunna fokusera på att ta oss an de utmaningar som finns i vår bransch i dag.

I Arbetsdomstolen yrkar SJF på att ett allmänt skadestånd på 400 000 kronor ska utdömas för brott mot 11 § MBL. I skiljenämnden yrkar man på allmänna skadestånd på 168 300 kronor för brott mot Utvecklingsavtalet och 200 000 kronor för brott mot 33 § MBL.

Äger sju tidskrifter i Sverige

Talentum är en finsk mediekoncern som i Sverige ger ut titlarna Lag & Avtal, Arbetarskydd, Affärsvärlden, Ny Teknik, Dagens Media, Teknikhistoria och Konsultguiden.

Skiljenämnd utan insyn

En skiljenämnd kan avgöra en tvist i stället för en domstol. Till skiljenämnden väljs det antal skiljemän som parterna kommer överens om. Ofta går ett avgörande snabbare i en skiljenämnd än i domstol, eftersom en skiljedom ska meddelas inom sex månader. Skiljenämndens beslut kan inte överklagas och skilje­domen blir inte offentlig. Just nu är tvisten på Talentum ett av två aktuella fall där frågan om att anlita en arbetstagarkonsult har hänskjutits till skiljenämnd.

Birgitta Ländin

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer