Kan chefen säga upp halva anställningen?

2014-04-17 13:52  
Experten Dan Holke, vd LO-TCO Rättsskydd, svarar på detta nummers expertfråga. Foto: Jörgen Appelgren

EXPERTFRÅGA: Jag har varit sjukskriven på halvtid de senaste tre åren. Jag vill jobba heltid men vet inte när det blir möjligt på grund av min sjukdom. Nu säger min chef att jag kommer få ett nytt kontrakt där det står att jag bara är anställd på halvtid. Måste jag gå med på det?

Experten Dan Holke, vd LO-TCO Rättsskydd, svarar:

Nej, mitt råd är att du inte ska gå med på detta. En arbetsgivare kan inte ensidigt omreglera en heltidsanställning till en deltidsanställning. Det är dock enligt min erfarenhet inte ovanligt att arbetsgivare i liknande situationer tar upp en sådan diskussion med den anställde och att man skriver ett nytt anställningsavtal på deltid. I så fall är överenskommelsen bindande. Den anställde förstår dock inte alltid vilka stora rättsverkningar det får. Den dag den anställde får större arbetsförmåga finns det ingen rätt att gå upp i tid igen. Därför är det ur den anställdes synvinkel viktigt att inte gå med på överenskommelser om sänkt sysselsättningsgrad.

Om någon överenskommelse inte träffas återstår för arbetsgivaren att säga upp anställningsavtalet. Ett avtal kan inte sägas upp i vissa delar utan måste sägas upp i sin helhet. Det innebär att arbetsgivaren måste säga upp hela anställningen enligt reglerna i lagen om anställningsskydd. För att kunna säga upp en arbetstagare krävs saklig grund. En uppsägning som grundas på att arbetstagaren är förhindrad att arbeta full tid därför att denne är sjuk är en uppsägning på grund av personliga skäl.

Utgångspunkten är att sjukdom inte utgör saklig grund för uppsägning. Endast om arbetstagaren inte kan utföra något arbete av betydelse för arbetsgivaren och arbetsgivaren har fullgjort sitt rehabiliteringsansvar kan saklig grund föreligga. Uppenbarligen utför frågeställaren arbete på halvtid vilket innebär att denne utför arbete av betydelse för arbetsgivaren. Någon saklig grund för uppsägning föreligger därför inte i den situation som beskrivs i frågan.

I AD 2010 nr 3 hade dock en arbetstagare beviljats en fjärdedels sjukersättning tills vidare, vilket innebär att Försäkringskassan efter en grundlig utredning funnit att arbetsförmågan var varaktigt nedsatt, i princip för all framtid. I den situationen fann Arbetsdomstolen att det förelåg saklig grund för uppsägning under förutsättning att arbetstagaren erbjöds en ny anställning på en sysselsättningsgrad som motsvarade den kvarstående arbetsförmågan.

Den som blir uppsagd på grund sjukdom måste tänka på att ogiltigförklara uppsägningen inom 14 dagar från att uppsägningen mottagits. Den som är medlem i ett fackförbund bör omedelbart kontakta sin organisation och be den ogiltigförklara uppsägningen och begära tvisteförhandling. Redan innan uppsägningen verkställs ska dock arbetsgivaren ha varslat såväl den enskilde arbetstagaren som den fackliga organisation som denne eventuellt tillhör. Både den enskilde och facket har sedan två veckor på sig att begära överläggningar med arbets­givaren i frågan. Begärs överläggning får uppsägningen inte verkställas förrän överläggningen har genomförts. Förhoppningsvis inser arbetsgivaren redan där att saklig grund inte föreligger och avstår från att verkställa uppsägningen.

 

Fotnot: Experterna svarar numera var för sig på era frågor. Tidigare har vi publicerat en sammanvägning av deras svar.

Experterna svarar på dina frågor

Har du något arbetsrättsligt bryderi du grubblar på? Lag & Avtals expertpanel kan ge råd och svar på dina frågor.

Du behöver inte ange ditt namn i tidningen, men redaktionen måste få veta vem du är.

Skicka e-post till redaktionen@lag-avtal.se eller skriv till Lag & Avtal, 106 12 Stockholm.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer