Kan jag överklaga uppsägningen?

2011-09-21 23:00 LA Admin  
Expertpanelen består av Kent Brorsson, Dan Holke och Pia Attoff.

Jag har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist genom en avtalsturlista. Ändå har jag lång anställningstid och var kompetent för de jobb som fanns kvar. Misstänker att arbetsgivaren och facket ville bli av med mig för att jag är obekväm. Har jag någon möjlighet överklaga beslutet och få rätt? Har jag rätt att få se avtalsturlistan?

<p>EXPERTSVAR: Innan en arbetsgivare fattar beslut om att säga upp anställda på grund av arbetsbrist är denne enligt paragraf 11 i MBL skyldig att påkalla förhandling med de fackliga organisationer som arbetsgivaren har kollektivavtal med. </p> <p>Förhandlingarna om vem eller vilka som ska sägas upp kan dock avslutas på olika sätt. Utgångspunkten är att det är arbetsgivaren som slutligt fattar detta beslut och som ensam bär ansvaret för att följa turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd. </p> <p>Turordningsreglerna i lagen innebär att det är anställningstiden hos arbetsgivaren som ligger till grund för förhandlingarna. Den som har kortast anställningstid ska sägas upp först. </p> <p>Förhandlingarna avslutas dock inte sällan med att den fackliga organisationen godtar arbetsgivarens rättsliga bedömning av vem eller vilka som ska sägas upp. I protokollet från förhandlingen kan det stå att den fackliga organisationen inte hade någon erinran mot arbetsgivarens bedömning eller liknande. Det innebär att sannolikheten för att den fackliga organisationen kommer att väcka talan mot arbetsgivaren är låg. Den enskilde berörde arbetstagaren som har längre anställningstid än kollegan som får behålla arbetet kan dock själv gå till domstol och påstå att arbetsgivaren brutit mot lagen. Den fackliga organisationens bedömning är i den situationen inte bindande för de enskilda arbetstagarna oavsett om de är medlemmar eller inte. </p> <p>Men i vissa fall träffar arbetsgivare och den fackliga organisationen en bindande överenskommelse om vem eller vilka som ska sägas upp, ett kollektivavtal. För att så ska vara fallet måste det klart framgå att båda parter haft en avsikt att ingå ett bindande avtal i frågan, jfr AD 2011 nr 27. Det normala efter en förhandling enligt paragraf 11 i MBL är att parterna även när de är överens i sak ändå inte avser att rättsligt binda upp sig genom att ingå ett kollektivavtal. Men om parterna träffat ett kollektivavtal är det bindande för de arbetstagare som sägs upp med stöd av ett sådant avtal. Kollektivavtalet kan bara angripas rättsligt om det är diskriminerande eller på annat sätt strider mot god sed på arbetsmarknaden. </p> <p>I frågeställarens fall gäller det alltså att reda ut om "avtalsturlistan" är ett vanligt förhandlingsprotokoll där parterna varit överens om den rättsliga bedömningen eller om parterna ingått ett kollektivavtal. I det första fallet kan arbetstagaren väcka talan om uppsägningen gentemot sin arbetsgivare medan möjligheterna att ifrågasätta ett kollektivavtal är mycket begränsade.</p> <p>När det gäller rätt att få ta del av turlistan torde det inte finnas någon sådan absolut rätt för den enskilde gentemot arbetsgivaren. Vid en eventuell tvist måste dock arbetsgivaren bevisa att det föreligger saklig grund och att lagen har följts. Senast då blir det därför sannolikt nödvändigt för arbetsgivaren att visa listan. </p> <p>Den fackliga organisationen torde visa listan för sina medlemmar men det är en intern föreningsfråga.</p> <p></p> <p>Kent Brorsson, Chefsjurist, Energiföretagens Arbetsgivareförening (EFA).</p> <p>Dan Holke, VD, LO-TCO Rättsskydd.</p> <p>Pia Attoff, Advokat, Attoff & Dahlgren.</p>

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna