Kommunal vann tvist om ob-tillägg

2020-11-12 00:00 Mattias Croneborg  

Arbetsdomstolen underkände arbetsgivarens argumentation om att det skulle ha funnits ett avtal om lägre lön och ob-ersättning än vad kollektivavtalet säger.

Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal, hade stämt en arbetsgivare för att till en personlig assis­tent ha betalat för låg ersättning för obekväm arbetstid och även i ­övrigt gett en för låg lön i förhållande till kollektivavtal.

På yrkande av Kommunal meddelade Arbetsdomstolen tidigare en tredskodom mot arbetsgivaren ­sedan denne uteblivit från sammanträde för muntlig förberedelse. Men arbets­givaren har därefter ansökt om återvinning av målet och Arbetsdom­stolen har därför återupptagit beredningen. Tvisten har även handlat om den personliga assistenten ska ha jobbat under en viss period eller inte.

Arbetsgivaren: Det har funnits ett skriftligt avtal om lön och ob-ersättning. Arbetstagaren har inte jobbat alls under en del av perioden som löne­tvisten handlar om. Men om AD går på arbetstagarens linje ska det ske en avräkning då arbetsgivaren lånat ut pengar till en flygbiljett, pengar som inte betalades tillbaka.

Förbundet: Bestrider detta.

Arbetsdomstolen: Anser inte att det finns tillräcklig bevisning för att ett skriftligt avtal verkligen har funnits, eftersom arbetsgivaren inte kunnat visa upp någon originalhandling. Anser att det finns omständigheter som tyder på att arbetstagaren verkligen har jobbat den aktuella tiden. Däremot finns det stöd för att lånet för flygbiljetten inte betalats tillbaka.

DOMSLUT

Arbetsdomstolen dömer att arbetsgivaren ska betala cirka 50 000 kronor i ersättningar för lön, ob-, jourtillägg och semesterersättning samt allmänt skadestånd på sammanlagt 25 000 kronor för brott mot kollektivavtal och semesterlagen. Mot detta ska lånet för flygbiljett på 14 000 kronor kvittas. Till förbundet ska arbetsgivaren betala drygt 180 000 kronor i rättegångskostnader.

Mattias Croneborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna