Konsulten stöttar chefen

2011-05-18 23:00 Elisabet Örnerborg  

Som konsult på Alna är det Robin Öbergs uppgift att stötta chefen till den som har alkoholproblem. - Är du chef ska du prata med den anställda om det som inte funkar på jobbet och hålla dig till det. Vi eller företagshälsovården tar itu med problemet.

<p>Typfallet är att en chef ringer till Alna för att någon var full på en personalfest, luktade alkohol eller är borta från jobbet utan orsak. Andra signaler kan vara att den anställda drar sig undan, visar svängningar i humöret eller klagar på stress och huvudvärk.</p> <p>-?Då råder jag chefen att låta bli att tala om alkoholen, det leder bara till att den anställda försvarar sig, säger Robin Öberg.</p> <p>Det enda kravet arbetsgivaren kan ställa är nykterhet på arbetsplatsen.</p> <p>-?Chefen ska prata om symtomen, vad som inte är okej på arbetsplatsen. Chefen ska inte fråga om vad orsaken till symtomen kan vara. </p> <p>I två år efter påbörjad behandling följer Robin Öberg chefen, med telefonsamtal och enkäter. Till exempel vid återfall kan chefen behöva stöd igen. Kommer den anställda påverkad till jobbet ska chefen skicka hem honom eller henne. </p> <p>-?Det är bara att säga att nu är du inte arbetsför, du får gå hem så talas vi vid i morgon. Under tiden Robin Öberg är till för chefen har den anställda i stället kontakt med en psykolog på Alna. På så sätt hålls rollerna isär, chefen får stöd till att ställa krav på den anställda medan den anställda får stöd till behandling.</p> <p>-?Vi jobbar på arbetsgivarens uppdrag och är med så länge det är fråga om rehabilitering. Så fort det är tal om uppsägning av personliga skäl drar vi oss ur direkt, säger Robin Öberg.</p> <p>---</p> <p>Effektiv terapi </p> <p>* Psykosociala behandlingsmetoder hjälper mot alkoholberoende och förebyggande arbete ger resultat. Det visar den senast gjorda utvärderingen som Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, gjorde 2001.</p> <p>* Alla olika psykosociala behandlingsmetoderna hade positiv effekt jämfört med ingen behandling. Och olika former av kognitiv beteendeterapi, så kallad 12-stegsbehandling (exempelvis Minnesota-modellen) ofta kombinerad med självhjälpsprogram visade samma positiva resultat som psykodynamiskt terapi.</p> <p>* Aktiva åtgärder för att försöka minska riskfylld alkoholkonsumtion visade sig ha större effekt än förebyggande åtgärder i andra sammanhang.</p> <p></p></p> <p><p>Det här är Alna</p> <p>* Av tio personer som fick ta emot råd och information av en läkare eller sjuksköterska minskade en person sin konsumtion till en riskfri nivå eller slutade helt med alkohol. n Alna Sverige AB står sedan 2007 för sig själv utan bidrag. Bolaget ägs dock fortfarande av de centrala parterna på arbetsmarknaden, samtliga sitter i styrelsen.</p> <p>* Alna tecknar fortlöpande avtal med sina kunder, men vad de kostar är en affärshemlighet. Priset påverkas till exempel av hur många anställda kunden har. Det går att anlita Alna utan avtal, men det blir mindre förmånligt. Kunderna finns i alla branscher, från stora statliga myndigheter till småföretag.</p> <p>* Att utreda ärenden för behandling är en mindre del av Alnas verksamhet. Huvuddelen handlar om att förmedla kunskap om skadligt bruk och att hjälpa företagen att skriva bra förebyggande handlingsprogram, genomföra och också vårda dem. </p>

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer