Krävdes på sjukintyg – så vann hon i rätten

2014-10-14 13:05 Anna de Lima Fagerlind  
SJUKINTYG. Tingsrätten ansåg inte att restaurangen hade rätt att begära förstadagsintyg för Nathalie Bjerkes förkylning. Personen på bilden har ingen direkt koppling till artikeln. Foto: (c) B. BOISSONNET / BSIP/BSIP/Corbis

(Uppdaterad) Den korta sjukfrånvaron ökar, trots att arbetsgivare numera har rätt att begära sjukintyg från första dagen. Men Nathalie Bjerke, 23 år, vägrade ge läkarintyg när hon blev förkyld. Tingsrätten gav henne rätt.– Jag visste att jag inte behövde, säger Nathalie Bjerke.

Arbetsgivares rätt att begära läkarintyg har bara prövats ett fåtal gånger sedan lagen trädde i kraft 2008. Nathalie Bjerke är en av dem som har tagit frågan till domstol. Hon sa upp sig från sitt jobb som bar­tender på en restaurang i Göteborg och gick med på att jobba två dagar längre än sin uppsägningstid.

Men på de två extra dagarna blev hon förkyld, och ringde till sin arbetsgivare för att sjuk­anmäla sig.

– De begärde sjukintyg. Jag svarade att ifall det krävs så kommer jag att ge er det. Jag kollade upp det och det behövdes inte, så då gav jag det inte, säger hon.

Tidigare kunde bara Försäkringskassan kräva läkarintyg från första sjukdagen, men sedan lagändringen för sex år sedan kan arbetsgivare själva göra det. Den nya lagen välkomnades av arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv, och sågs som ett sätt att förhindra missbruk av rätten till sjuklön och minska den korta sjukfrånvaron. Men så har det inte blivit. Den korta sjukfrånvaron har i stället ökat stadigt de senaste fyra åren, visar en rapport som Försäkringskassan tagit fram på uppdrag av regeringen.

Arbetsgivare kan bara kräva förstadagsintyg om det finns särskilda skäl för det, till exempel att den anställde har en hög korttidsfrånvaro eller är under rehabilitering. Dessutom måste begäran om intyg vara skriftlig, vilket den inte var i Nathalie Bjerkes fall.

När hon inte gav något läkarintyg ville restaurangen inte betala hennes lön för uppsägningstiden på 14 dagar. Då tog Nathalie Bjerke frågan vidare till tingsrätten.

– Det krävdes för att jag skulle få mina pengar.

Göteborgs tingsrätt ansåg inte att det fanns några särskilda skäl för restaurangen att be­gära förstadagsintyg, så Nathalie Bjerke fick rätt. Restaurangen blev tvungen att betala hennes lön samt rättegångskostnaderna.

Nathalie Bjerke har inte arbetat i restaurangbranschen sedan dess. Nu jobbar hon som vikarie på en skola.

– Jag trivs bra. Jag har inte varit med om att någon begär läkarintyg från första dagen här eller någon annanstans där jag har jobbat.

Dom: Göteborgs tingsrätt, 24 juli 2012, Mål nr FT 12530-11

Risk förlora jobbet vid vägran

* En tandsköterska vid Folktandvården vägrade också att ge sin arbetsgivare läkarintyg från första dagen.

* Tandsköterskan hade hög korttidsfrånvaro och arbetsgivaren begärde skriftligt en rehabiliteringsutredning och förstadags­intyg vid sjukfrånvaro.

* När tandsköterskan inte ville skriva under kravet sas hon upp. Arbetsdomstolen gav Folktandvården rätt, eftersom det fanns särskilda skäl att kräva förstadagsintyg.

Dom: Vänersborgs tingsrätt, 31 maj 2013, Mål nr T 712-12.

Fler korta sjukskrivningar

Den korta sjukfrånvaron (upp till 14 dagar) då anställda får sjuklön låg stabil under perioden 2002–2010, på drygt ett (1) sjuklönefall per anställd och år.

Sedan 2010 har den korta sjukfrånvaron ökat, till en nivå på mellan 1,3 och 1,4 per anställd och år under 2013.

Källa: Försäkringskassans rapport Nya siffror om inflödet till sjukpenning.

 

Bara särskilda skäl

En arbetsgivare får, om det finns särskilda skäl, begära att arbetstagaren genom intyg av läkare eller tandläkare styrker nedsättningen av arbetsförmågan från och med den första dagen av varje kommande sjukperiod. In­tyget behöver inte innehålla närmare uppgift om sjukdomen. Arbetsgivarens begäran ska vara skriftlig, och gäller i högst ett år.

Arbetsgivare kan också kräva förstadagsintyg om arbetsgivarorganisationen och fackförbundet har kollektivavtalat fram en sådan regel.

Källa: Sjuklönelagen, paragraf 10a.

Anna de Lima Fagerlind

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer