Låga timlöner gav skadestånd

2019-01-24 00:00 Mikael Kindbom  

Ett lettiskt bolag, som tecknat hängavtal till byggavtalet, har brutit mot kollektivavtalet genom att inte följa bland annat byggavtalets löne-, ersätt­nings- och arbetstidsbestämmelser.Bolaget ska ersätta förbundet med vad man vunnit på att betala för låga timlöner.

Ett lettiskt bolag, som tecknat hängavtal till byggavtalet, har brutit mot kollektivavtalet genom att inte följa bland annat byggavtalets löne-, ersättnings- och arbetstidsbestämmelser. Bolaget ska ersätta förbundet med vad man vunnit på att betala för låga timlöner.

Det lettiska bolaget Sia ”BTK Buve” tecknade hängavtal till byggavtalet 2011. Under första halvåret 2016 utförde bolaget, som underentreprenör, byggnadsarbeten på byggprojektet kvarteret Alnen i Linköping med egna anställda från Lettland.

Under sommaren inledde fackförbundet Byggnads ett gransknings­ärende om de anställningsvillkor som bolaget tillämpade på sina 20-talet anställda. Enligt förbundet hade bolaget inte följt byggavtalet genom att inte betala ut prestationslön eller tillämpning av lokal löneförhandling, inte betala avtalsenlig timlön, OB-ersättning och övertidsersättning, inte ha följt byggavtalets regler om arbetstid och inte löpande ha lämnat in granskningsuppgifter till förbundet eller lämnat lönespecifikationer till arbetstagarna med utbetalad lön. Bolaget ska dessutom betala skadestånd för brott mot förhandlingsskyldigheten.

Byggnads: Genom att ingå hängavtalet har bolaget, gentemot förbundet, åtagit sig att följa byggavtalets regler och tillämpa det även på arbetstagare hos bolaget som inte är medlemmar i förbundet. Bolaget har gjort en förtjänst genom att inte följa byggavtalets bestämmelser om lön, OB-ersättning och övertidsersättning. Det allmänna skadeståndet för detta kollektivavtalsbrott bör därför bestämmas med beaktande av den förtjänst bolaget gjort.

Bolaget: Det medges att bolaget är skyldigt att följa kollektivavtalet men det har bolaget gjort. Men det material som förbundet åberopat och som visar att bolaget brutit mot avtalet härrör inte från bolaget. De anställda har för övrigt inte haft några invändningar mot de löner och ersättningar som de fått. De har dessutom skriftligen intygat att de inte har några klagomål angående löner och ersättningar. När det gäller förhandlingsskyldigheten kunde bolaget på grund av sjukdom och ekonomiska problem inte skicka någon till förhandlingarna.

Arbetsdomstolen: Bolaget har genom hängavtalet åtagit sig gentemot förbundet att tillämpa byggavtalets bestämmelser. Detta gäller även utstationerade arbetstagare som inte är bundna av kollektivavtalet. De listor med tabeller rörande timlöner som förbundet åberopas ska läggas till grund för bedömningen. Eftersom timlönerna legat på 51-145 kronor jämfört med den avtalsenliga timlönen på 157,52 kronor har bolaget betalat för låga löner.

När det gäller utebliven OB-ersättning och övertidsersättning har inte förbundet lyckats styrka dessa brott.

Däremot har bolaget inte följt byggavtalets regler om prestationslön, ordinarie arbetstid och arbetstidens förläggning och har heller inte löpande lämnat granskningsuppgifter till förbundet. Vidare har bolaget brutit mot avtalet genom att inte ge alla arbetstagarna lönespecifikationer och gjort sig skyldigt till förhandlingsvägran på såväl lokal som central nivå.

AD anser att förbundet har rätt till ersättning för den besparing som bolaget gjort genom att betala ut för låga löner.

Domslut

Förbundet hade begärt totalt 1 580 000 kronor i skadestånd. AD närmast halverar den ersättning som avsåg brott mot reglerna om lön och prestationslön samt arbetstid från begärda 1,3 miljoner kronor till 750 000 kronor.

Det lettiska bolaget ska betala dels 820 000 kronor i allmänt skadestånd till Byggnads för kollektivavtalsbrott, dels 30 000 kronor för förhandlingsvägran. Bolaget ska även ersätta Byggnads för dess rättegångskostnader med 213 724 kronor. Domen refereras av Arbetsdomstolen.

Mikael Kindbom

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna