Leverantörsbyte av bussbolag kan vara övergång oavsett övertagande

2020-03-26 00:00  

Det kan vara fråga om övergång av verksamhet när en ny tjänsteleverantör vinner en offentlig upphandling om busslinjetrafik trots att det nya bussbolaget inte övertog bussar, garage eller verkstadstjänster. Det slår EU-domstolen fast.

I september 2016 genomförde det ­tyska distriktet Oberspreewald-Lausitz en offentlig upphandling av­seende linjetrafik med buss. Det företag som tidigare hade drivit kollektivtrafiken deltog inte och upphörde helt med sin verksamhet.

Alla anställda sades upp, men bolaget ­lovade i en social handlingsplan att de som inte anställdes av det nya bussbolaget skulle få ett avgångs­veder­lag.

Bussbolaget som vann upphandlingen meddelade i september 2017 att det inte hade för avsikt att överta vare sig bussar eller bussgarage från det gamla bussbolaget. Det nya bolaget var inte heller intresserat av det gamla bolagets verkstadstjänster. En busschaufför som hade arbetat för det gamla bussbolaget och dess rättsliga föregångare i 39 år anställdes av det nya bussbolaget. Det beaktade dock inte hans tidigare anställningsperioder, utan han placerades i den första tjänstegraden.

En annan busschaufför, som hade arbetat i 38 år för den gamla arbetsgivaren, anställdes inte. Bägge chaufförerna väckte talan mot bussbolagen, eftersom de menade att tjänsteleverantörsbytet var en övergång i övergångsdirektivets mening.

EU-domstolen uttalade i sin dom att det som avgör om det föreligger en övergång är huruvida den aktuella ekonomiska enheten har bevarat sin identitet. En ekonomisk enhet bevarar sin identitet om driften faktiskt fortsätter eller återupptas. Av EU-dom­stolens praxis följer sedan lång tid tillbaka att det huvudsakligen är sju kriterier som ska beaktas. I den nu aktuella domen konstaterade EU-domstolen att ett kriterium som talar för att det är fråga om övergång visserligen är att de materiella tillgångarna överlåts.

Samtidigt underströk domstolen att det är fråga om en helhetsbedömning där alla kriterier ska vägas samman. I denna del menade EU-domstolen att den nationella domstolen kan behöva beakta fler sakomständigheter än vad som här hade angivits i begäran om förhandsavgörande.

Vidare påminde EU-domstolen om att ett arbetstagarkollektiv i sig kan utgöra en ekonomisk enhet.

I anslutning till detta konstaterade domstolen att sådana faktorer som att chaufförernas arbete kräver viss erfarenhet och att det råder brist på busschaufförer i området kan tala för att det övertagande bussbolaget förvärvat en ekonomisk enhet i syfte att driva verksamheten vidare.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna