Ljusning efter Laval

2013-01-23 23:00 Elisabet Örnerborg  

LO och TCO tar nya tag för att försöka råda bot på Laval­domens följder. Men läget i EU är inte bara nattsvart.</br> – Det finns en del ljus, säger TCO:s seniorjurist Ingemar Hamskär.

Nattsvart är det att den fackliga föreningsfriheten fått stå tillbaka för EU:s fyra ekonomiska friheter i flera domar i EU-domstolen – där Laval bara är en av dem.

Till ljusen hör ILO som konstaterat att Lavaldomen strider emot ILO-konvention 87 som skyddar föreningsfriheten och organisationsrätten. Och Europadomstolen som i två domar har ändrat praxis, och tolkat in kollektiva rättigheter som att förhandla och att vidta stridsåtgärder.

– Europadomstolen respekterar de grundläggande rättigheterna, sa Ingemar Hamskär på ett seminarium nyligen.

Även inom EU finns en del ljus, menar han. Det finns stöd för att den nya stadgan i Lissabonfördraget, som ska skydda grundläggande rättigheter, stärker föreningsfriheten. Och även EU-domstolen har i en dom efter Laval kommit med ett ljus (EU-kommissionen mot Tyskland C-271/08). I den påpekar EU-domstolen att den i domen aktuella regleringen inte påverkar rätten till kollektiva förhandlingar, vilket Ingemar Hamskär ser som hoppfullt.

Han har tillsammans med LO-juristen Claes-Mikael Jonsson, LO-TCO Rättsskydds chef Dan Holke och Europabyggnads generalsekreterare Sam Hägglund utrett hur föreningsfriheten, förhandlingsfriheten och konflikträtten står sig i förhållande till internationell rätt. Resultatet finns i en rapport som de hoppas ska öka kunskapen om hur grundläggande fackliga fri- och rättigheter ska återupprättas, försvaras och utvecklas.

LO och TCO anmälde 2010 Sverige till ILO:s expertkommitté för brott mot konventionerna 87 (se ovan) och 98 om hur principerna för organisationsrätten och kollektiva förhandlingar ska tillämpas. Svar väntas i mars i år.

Och i juni förra året lämnade LO och TCO in ett kollektivt klagomål till Europarådets kommitté för sociala rättigheter. Anledningen är att rätten att vidta stridsåtgärder har inskränkts i och med lex Laval. Regeringen yttrade sig över klagomålet i oktober och facken ska yttra sig senast den 31 januari.

– Rätten att vidta stridsåtgärder är inte absolut, men den får inte begränsas med hänsyn till arbetsgivarens ekonomiska intressen, sa Dan Holke.

Social stadga

  • LO och TCO har tillsammans med Europabyggnads (EFBWW) utrett hur föreningsfriheten, förhandlingsfriheten och konflikträtten står sig i förhållande till Europakonventionen, Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, EU-rätten, Europarådets reviderade sociala stadga och relevanta ILO-konventioner.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer