LO-förbund utanför huvudavtal riskerar sämre omställning

2021-06-08 08:00 Lena Gunnars  

I går presenterade regeringen sina utredningar om flexibilitet, omställning och studiestöd.  Utredaren föreslår ett grundläggande omställnings- och kompetensstöd som ska gälla alla på arbetsmarknaden. För LO och Svenskt Näringsliv gäller det nu att komma överens om hur deras gemensamma omställningsförsäkringar ska se ut, för att kunna ”matcha” statens erbjudande, som ju även ska innefatta dem utan kollektivavtal.

I fredags begärde LO förhandlingar med Svenskt Näringsliv om hur omställningsförsäkringarna kan lösas för de tolv LO-förbunden som står utanför PTK:s och Svenskt Näringslivs uppgörelse kring ett nytt huvudavtal.

Risken är att omställningsavtalen annars kan leda till olika försäkringsvillkor för de förbund som anslutit sig till det nya huvudavtalet jämfört med de övriga tolv förbunden inom LO.

– Vi fick en helt ny spelplan när regeringen valde att gå vidare med överenskommelsen mellan PTK och SN, som IF Metall och Kommunal senare anslöt sig till. Som det är nu riskerar de som står utanför ett huvudavtal att få ett sämre stöd vid omställning från ett jobb till ett annat. Vi behöver därför förhandla fram trygga avtal för alla förbundens medlemmar, sa LO:s ordförande Susanna Gideonsson, nyligen i ett pressmeddelande.

Det är omställningsförsäkringarna, TSL och Försäkring om avgångsbidrag, AGB, som LO-styrelsen begärt förhandlingar om. 

I dag presenterade regeringen utredarens förslag om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden, som bland annat innebär att även dem som inte omfattas av parternas kollektivavtal om omställning ska kunna få ett grundläggande omställningsstöd, som innefattar vägledning, rådgivning och förstärkt stöd för sjuka som blivit uppsagda. Stödet ska erbjudas alla anställa, oavsett om de omfattas av kollektivavtal eller inte.

LO och Svenskt Näringsliv har tillsammans trygghetsfonden TSL; där personer som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist erbjuds hjälp och stöd till att hitta nya jobb. Runt två miljoner anställda och 70 000 företagen omfattas.

− Om staten verkställer principöverenskommelsen innebär det att det grundläggande omställningsstödet som företag utan kollektivavtal har blir bredare än det som TSL idag kan erbjuda. Naturligtvis vill vi inte att företag som har kollektivavtal och är anslutna dit ska ha smalare omställningsprogram än dem som inte har kollektivavtal överhuvudtaget, säger Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare på IF Metall.  

Han konstaterar att TSL idag inte omfattar visstidsanställda och dem som sagts upp på grund av sjukdom.

Veli-Pekka Säikkälä konstaterar att det i förhandlingarna mellan LO och Svenskt Näringsliv nu handlar om att se till så att även dessa grupper ska omfattas.    

− Det är en anledning till att LO behöver förhandla med Svenskt Näringsliv säger Veli-Pekka Säikkälä.

De förbund som antar huvudavtalet får betala högre avgifter till omställningsorganisationerna och får en så kallad plusmeny med en kraftigt utökad kompetensutveckling.

− Men för att TSL ska kunna erbjuda pluspaketet krävs det att LO och Svenskt Näringsliv är överens om att fonden ska göra det. Det är också det som förhandlingarna syftar till, säger Veli-Pekka Säikkälä.

Även dem som har drabbats av sjukdom eller har tidsbegränsade anställningar ska omfattas av plusmenyn om de är anslutna till huvudavtalet, enligt partsöverenskommelsen.  

− Nu är det viktigt att vi som ansluter oss till huvudavtalet kan få det här pluspaketet. Vi vill ju att TSL ska kunna härbärgera det, säger Veli-Pekka Säikkälä.

Ett alternativ är annars att Kommunal och IF Metall lämnar TSL och ansluter sig till de privata tjänstemännens omställningsfond TRR. Det finns redan idag LO-förbund som är anslutna dit, bland annat Seko.

− Det är klart att det skulle vara ett alternativ. Men vi vill helst inte lämna. Det är därför vi vill att man genomför dessa förhandlingar. Om vi lämnar TSL skulle det också innebära lägre intäkter för fonden. IF Metall står idag för 31 procent av TSL:s intäkter och Kommunal för ytterligare 15 procent. Nästan hälften av intäkterna skulle i så fall försvinna från TSL, säger Veli-Pekka Säikkälä.

Målarnas förhandlingschef Peter Sjöstrand företräder ett av de tolv LO-förbund som valt att inte ställa sig bakom uppgörelsen om ett nytt huvudavtal. Han är inte orolig för att hans medlemmar ska få sämre omställningslösningar nu.   

− De förbund som ställt sig bakom huvudavtalet har gjort det med sina förutsättningar. Vi som står utanför gör det utifrån våra. För oss är det viktigt att det inte blir några försämringar jämfört med det vi har idag, säger han till Lag & Avtal.

Peter Sjöstrand ser inget problem med om IF Metall och Kommunal får en plusmeny i sina paket när de ansluter sig till huvudavtalet.

− Förhandlingarna mellan LO och Svenskt Näringsliv ska handla om att säkerställa att det inte blir en knepig situation, där de som står utanför systemet får bättre villkor än dem som är i det, men inte är en del av huvudavtalet, sammanfattar han.  

Veli-Pekka Säikkälä påpekar att inget förbund ännu skrivit under huvudavtalet. Det görs först när förbunden sett att politikerna levererat det de har utlovat.

Regeringen har redan tidigare förklarat att den är villig att utreda och genomföra förändringar i lagstiftningen i enlighet med parternas önskemål. Tre interna utredningar tillsattes för att genomföra partsöverenskommelsen. De skulle ha presenterats den 15 maj, men det sköts upp.  Idag var det dags.

− Vi reformerar arbetsrätten i enlighet med vad vi lovade i januariavtalet, där företagen får ökad flexibilitet och lägre kostnader vid uppsägningar, samtidigt som alla arbetstagare i Sverige nu får hela nya möjligheter att ställa om, vidareutbilda sig och utvecklas under hela arbetslivet, sa arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, i dag vid en presskonferens.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 30 juni 2022.

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer