Lön för mödan: mer än pengar

2019-04-25 00:00 Elsa Frizell  
”Mät och belöna rätt saker. Det är inte säkert att det styr mot verksamhetens mål att belöna an­talet sålda kontrakt. Kanske är det något helt annat. Jag tror att man ibland mäter det som är lätt att mäta och kanske inte det som ger bäst effekt”, säger Johan Thesslin och AnnCharlotte Bretan. Foto: Elsa Frizell

Lönesamtal. En chef som AnnCharlotte Bretan pratade lönerevision med sa: ”Jag vill överleva med värdighet.” Många chefer bekräftar bilden av lönerevisionen som den jobbigaste tiden på hela året.Men ska det behöva vara så?

Lönesamtalet blir onödigt svårt för att man inte har förberett sig och pratat på vägen. Ingenting i lönesamtalet ska komma som en överraskning utan som en fortsättning på ett på­gående samtal om individens prestation, ett samtal som pågår under hela året. För att lönesättningen ska ge ökad motivation och i förlängningen en bättre prestation behöver chefer prata med sina medarbetare i vardagen. Det menar AnnCharlotte Bretan, som i många år jobbat som Ledarnas löne- och ledarskapsexpert och nu driver eget företag.

Tillsammans med Johan Thesslin, löneexpert med lång erfarenhet som chef och förhandlare, har hon skrivit den bok som hon själv saknade: en bok som kopplar ihop lönen med ledar­skap och motivation.

– Sambandet mellan lön och motivation är inte linjärt. Pengar är oftast att betrakta som en hygienfaktor medan andra saker i högre utsträckning avgör om vi upplever motivation och i förlängningen presterar på jobbet, säger Johan Thesslin.

I boken breddar de begreppet be­löning till att handla om mer än pengar. Belöning, säger de, är allting chefen kan göra för att skapa förutsättningar för medarbetarnas motivation. Lönen är en viktig del, men förutsättningar för den åtråvärda inre motivationen skapas genom helt andra typer av belöningar.

De utgår från något de kallar för belönings­filo­sofi, där basen är de psykologiska och sociala be­löningarna. De psykologiska belöningarna syftar till att tillgodose medarbetares grundläggande behov av att bli sedda och bekräftade i det de gör. Det kan vara så enkelt som att chefen ställer frågor om vad som krävs för att underlätta för dem att prestera. De sociala belöningarna handlar om arbetsklimat och sammanhang. För chefen handlar det om att lösa problem gemensamt och prata om verksamhetens syfte i arbetsgruppen.

Lönen ska bekräfta det som sker i var­dagen. Det handlar om att vara tydlig med hur orga­nisa­tionen ser på lön och prata om vilken löneutveckling medarbetaren kan förvänta sig i sin roll. Medarbetaren behöver förstå vad hen kan göra annorlunda för att påverka sin löneutveckling. Transparens kring hur lönesättningen går till är också viktig.

– Poängen är att få de olika formerna av belöning att samverka, säger AnnCharlotte Bretan.

AnnCharlotte Bretan och Johan Thesslin påstår inte att detta är enkelt. Men de vill att frågan om lön ska hänga ihop med det som görs i verksamheten och inte tas ut ur garderoben och dammas av en gång om året.

Och de tror inte på en enkel lösning eller metod, utan uppmanar chefer att utgå från sin verksamhet och sina förutsättningar. Och använda sina med­arbetares perspektiv eftersom dessa ofta har en bra uppfattning om vad som är viktigt för verksamheten.

De pratar om att vända på pyramiden. Att man inte ska utgå från toppen och sedan tratta ned det till den enskilda medarbetaren. Utgå i stället från mål som känns motiverande för medarbetaren och som bidrar till att uppfylla organisationens mål.

– Involvera medarbetarna i lönekriterierna. Låt medarbetaren beskriva vad hen gör på jobbet och på vilket sätt. Prata om vad lönekriterierna betyder för den enskilda medarbetaren. Om samarbetsförmåga är ett lönekriterium, vad betyder det då i olika situationer, vilka beteenden handlar det om? Använd detta som underlag vid avstämningar under hela året, inte bara under lönesamtalet, säger Johan Thesslin.

Glöm inte att uppmuntra medarbetarna att ta ansvar för avstämningar och göra sin del av jobbet inför löne­revisionen. Att som medarbetare gå tillbaka och se vad som levererats under året är belönande.

Cheferna behöver få möjlighet att prata med var­andra och med hr om hur de sätter lön. Att få möjlighet att öva med kolleger skapar trygghet.

– När man gör något ofta blir det avdramatiserat. Här kan hr vara med och skapa förutsättningar, säger AnnCharlotte Bretan.

Elsa Frizell

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen