Målarnas restid inte arbetstid

2020-02-27 00:00 Elisabet Örnerborg  

Målareförbundet ville veta om res­tiden till och från kunderna ska räknas som arbetstid för landets målare. Detta mot bakgrund av EU-dom­stolens så kallade Tyco-dom, som gav några tekniker rätt att räkna den res­tiden som arbetstid i arbetstids­direktivets mening. Arbetsdomstolen svarar nej, målarnas restid är inte arbets­tid.

Tyco-domen meddelades 2015. I 2016 och 2017 års avtalsrörelser försökte Svenska Målareförbundet komma överens med arbetsgivarna om att restiden till och från jobbet skulle ses som arbetstid. När det inte lyckades stämde förbundet en måleri­firma i Malmö och Måleriföretagen till Arbets­dom­stolen, och krävde lön och övertidsersättning till tre målare för deras restid till och från jobbet två ­dagar i december 2017. Till skillnad från andra arbetstagare reser målaren på arbetsgivarens order från sin bostad till och från de kunder där arbetet ska utföras, menade förbundet. Kunderna varierar över tid, vilket medför att avstånden mellan bostad och arbets­plats varierar.

Förbundet: Arbetsdomstolen ska fastställa att resor från bostaden till dagens första kund och från dagens sista kund till bostaden ska anses vara arbetstid enligt arbetstidslagen. Arbets­tids­direktivet är införlivat i svensk rätt i arbetstidslagen. När måleriavtalet träffades var avsikten att följa arbetstidslagens arbetstidsbegrepp. Tid som är arbetstid enligt arbetstidslagen är efter Tyco-domen också arbetstid enligt måleriavtalet. Förutom lön och övertidsersättning till tre målare för deras restid under två dagar i december 2017 kräver förbundet 30 000 kronor i allmänt skadestånd till var och en av dem för kollektivavtalsbrottet. För egen del kräver förbundet 100 000 kronor i allmänt skadestånd.

Arbetsgivarna: Tyco-domen har ingen direkt påverkan på målaravtalet. Det har sedan länge varit ett gemensamt partsintresse i branschen att arbetstagarna kan utgå från sin bostad. Det nuvarande avtalet innebär att parterna var överens om att lön inte ska betalas för restid från bo­staden till arbetet och att sådan restid inte är arbetstid. Vid resor som är fem km eller mer från bostaden till arbetsplatsen utgår resekostnadsersättning. Bolaget har inte brutit mot avtalet. Fastställelseyrkandet ska avvisas.

Arbetsdomstolen: Arbetstids­direk­tivet har bara arbetstid och vilotid, det är till för att måna om arbetstagarnas hälsa och har ingenting med ersättningar att göra. Målarnas restid mellan hemmet och arbetsplatsen har inte tidigare ansetts som arbetstid. Målarna har, enligt måleriavtalet, i stället fått resekostnadsersättning för sådana resor som är fem km eller mer enkel väg. Förbundet har ställt sitt krav utifrån EU-domstolens dom i det så kallade Tyco-målet som gällde arbets­tagare utan fast arbetsplats, som i stället för att utgå från arbets­givarens lokaler började och slutade på plats hos arbetsgivarens olika kunder. EU-domstolen fann i Tyco-domen att restiden var arbetstid.

Enligt Tyco-domen är den av­görande faktorn att arbetstagaren ska vara fysiskt närvarande på en plats som arbetsgivaren bestämmer och hålla sig tillgänglig för att restiden ska ses som arbetstid. Kan arbets­tagarna förfoga över sin tid utan större inskränkningar och ägna sig åt egna intressen talar det mot att restid är detsamma som arbetstid i arbetstidsdirektivets mening. Arbetstagaren kan då inte anses stå till arbetsgivarens förfogande.

De tre målarnas arbetstid är mellan klockan 7.00 och 16.00. Före klockan 7.00 vill de inte bli kontaktade och inte efter klockan 16.00. Att det är så har vittnen styrkt i domstolen. För målarna att resa till arbetet, som de flesta arbetstagare gör, kan inte sägas vara någon större inskränkning i deras möjlighet att förfoga över sin tid och ägna sig åt egna intressen. De står därför inte till arbetsgivarens förfogande under sin restid till och från jobbet. Deras restid är därför fritid.

DOMSLUT

Arbetsdomstolen avslår Målareförbundets talan och som förlorande part ska för­bundet ersätta arbetsgivarparternas rättegångskostnader, 868 804 kronor.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer