Måste jag betala sjukförsäkringen?

2012-11-14 23:00 Redaktionen Lag Avtal  
Expertpanelen består av Kent Brorsson, Dan Holke och Pia Attoff.

FRÅGA TILL EXPERTERNA. Min arbetsgivare drar 12 kronor i månaden från min lön till en privat sjukvårdsförsäkring för mig. Samma sak gäller alla andra anställda på jobbet. Jag har varken blivit informerad om detta eller tillfrågad om jag vill ha försäkringen (och alltså betala för den). Får arbetsgivaren göra så här?

EXPERTSVAR: Ett anställningsavtal innebär att en arbetstagare utför en arbetsprestation mot en överenskommen lön och andra allmänna anställningsvillkor. För att arbetsgivaren ska ha rätt att göra avdrag från lönen – då arbetstagaren har fullgjort sin arbetsprestation – krävs att det finns stöd i lag eller avtal för löneavdraget.

I detta fall saknas uppenbarligen stöd i det enskilda anställningsavtalet eller i någon annan individuell överenskommelse med arbetstagaren för att göra ett avdrag på lönen till en privat sjukförsäkring. Det finns inte heller någon lagbestämmelse som kan åberopas som grund för att göra detta löneavdrag.

Det framgår inte av frågan om det finns något kollektivavtal som har regler om att arbetsgivaren ska göra avdrag på lönen i detta fall. Det är enligt vår bedömning inte vanligt att kollektivavtalen har regler om att arbetsgivaren ska göra löneavdrag för olika typer av försäkringar. Däremot finns naturligtvis regler i lag att arbetsgivare ska betala sociala avgifter till det allmänna för olika försäkringar, till exempel för sjukförsäkring och den allmänna pensionsförsäkringen.

Det normala är också att det finns regler i kollektivavtalen om att arbetsgivaren ska betala avgifter till olika avtalade försäkringar gällande tjänstepensioner, arbetsskador, sjukdom, omställning med mera. När det gäller de lagstadgade eller kollektivavtalsreglerade avgifterna till olika försäkringar sker dock inget avdrag på arbetstagarens lön utan arbetsgivaren ska betala direkt till de försäkringsinrättningar som finns i dessa fall.

Det finns vissa andra situationer där det enligt lag är tillåtet eller finns en skyldighet att göra avdrag på lön. Enligt kvittningslagen får arbetsgivaren under vissa förutsättningar kvitta en egen fordran på arbetstagaren genom avdrag på arbetstagarens lön. Arbetsgivaren ska också göra skatteavdrag. Det kan också finnas beslut om utmätning i lön för externa fordringar som gör att arbetsgivaren måste göra löneavdrag. Det här handlar dock om helt andra situationer än den som frågan gäller.

Slutligen kan nämnas att arbetstagarens lön skyddas mot avdrag enligt internationell rätt om skydd för egendom. Detta har bland annat berörts i Europadomstolens dom den 13 februari 2007 i det svenska målet Evaldsson and others vs Sweden.

Sammanfattningsvis innebär detta att vi gör bedömningen att arbetsgivaren inte får göra löneavdrag med hänsyn tagen till de förutsättningar som anges i den aktuella frågan.

Kent Brorsson, chefsjurist, Energiföretagens Arbetsgivareförening (EFA)
Pia Attoff, advokat, Attoff & Dahlgren
Dan Holke, vd, LO-TCO Rättsskydd

  

---

Som prenumerant får du mer! Logga in för att läsa fler expertsvar:

Läs mer: Måste jag tacka ja till att jobba natt?

Läs mer: Hur rensar jag upp i konstiga avtal?

Läs mer: Måste jag ha sjukintyg första dagen?

---

Prenumerera på Lag & Avtal

Redaktionen Lag Avtal

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen