Måste jag kratta rabatten?

2015-03-27 13:03  
Pia Attoff, advokat Attoff & Dahlgren, svarar på detta nummers expertfråga. Foto: Jörgen Appelgren

EXPERTFRÅGA. I somras fick jag min första anställning som cafébiträde. Mina främsta uppgifter är att ha hand om kassan och serveringen. Första helgen jag jobbade var det mycket att göra, kunder strömmade in och ut från caféet, veckan efter var det betydligt lugnare. Min chef ber mig då att titta till rabatten utanför caféets fasad som behövde krattas och ogräs skulle plockas bort.

Jag var inte speciellt sugen på uppgiften men gjorde det ändå för att inte förlora jobbet. Är jag skyldig att ta på mig denna arbetsuppgift och bege mig ut i rabatten? Vad har jag för rättigheter till min fördel?

 

Pia Attoff svarar: Arbetsgivaren äger rätt att leda och fördela arbetet. Det innebär att arbetsgivaren har rätt att ge instruktioner för arbetets utförande och även göra förändringar av vissa anställningsvillkor och arbetsförhållanden. I ditt fall kan det medföra att arbetsgivaren äger rätt att kräva att du ska utföra andra arbetsuppgifter än att ta hand om kassan och serveringen.

Denna arbetsledningsrätt måste dock rymmas inom ramen för det individuella anställningsavtalet och eventuellt tillämpligt kollektivavtal och får inte utövas i strid med gällande lagstiftning eller god sed på arbetsmarknaden.

Arbetsgivarens möjlighet att genomföra förändringar av arbetsuppgifter är många gånger beroende av om arbetstagaren tillhör arbetar- eller tjänstemannakollektivet.

En arbetare anses generellt ha en skyldighet att utföra allt sådant arbete som omfattas av arbetsgivarens verksamhet och som ligger inom arbetstagarens yrkeskvalifikationer, vilket i det här fallet kan inbegripa arbetsuppgifter som att vid enstaka tillfällen kratta gräsmattan och rensa rabatten.

Tjänstemän har ofta ett mer långtgående skydd mot förändrade arbetsuppgifter i och med regleringar i det individuella anställningsavtalet. Har till exempel parterna kommit överens om att tjänstemannen ska arbeta med vissa bestämda arbetsuppgifter, eller har en klar och tydlig befattning i verksamheten, blir detta en del av anställningsavtalet. Arbetsgivaren kan då inte ensidigt ändra dessa arbetsuppgifter.

Om arbetsgivaren vill genomföra förändringar av arbetsuppgifter som anses ligga inom arbetstagarens arbetsskyldighet men som för den enskilde medför särskilt ingripande verkningar krävs dock objektivt godtagbara skäl.

En arbetstagare som anser att hans förändrade arbetsuppgifter står i strid med det individuella anställningsavtalet och/eller kollektivavtalet eller i annat fall saknar godtagbara skäl kan väcka talan mot arbetsgivaren i domstol. Arbetstagaren kan i dessa fall som grund för talan hävda att de förändrade arbetsuppgifterna är att likställas med ett skiljande från anställningen utan saklig grund.

För det fall du vägrar att utföra vissa arbetsuppgifter som ligger inom din arbetsskyldighet kan detta komma att ses som arbetsvägran. Arbetsdomstolens syn på arbetsvägran har tidigare varit sträng och framför allt då arbetstagarens vägran framstår som ett uttryck för en allmän ovilja att rätta sig efter arbets­givarens anvisningar. Arbetsvägran kan innebära att arbetsgivaren har saklig grund för uppsägning eller (i svåra fall) laga skäl för avsked. Hänsyn ska tas till omständigheterna i det enskilda fallet. Det kan vara att arbetstagaren haft skäl för sin vägran, till exempel att utförandet av arbetsuppgifterna skulle medföra risk för liv och hälsa.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen