Medvetet avtalsbrott kostar 550 000 kronor

2017-02-23 00:00 Ann Norrby  

Hamnbolaget kom överens med Hamnarbetarförbundet om arbetstiderna i fyra Norrlandshamnar. Men bolaget skulle ha förhandlat med Transport, anser AD.

Hamnbolaget Shorelink är bundet av kollektivavtalet mellan Transport och Sveriges Hamnar. Bolaget har trots det kommit överens med Hamnarbetarförbundet om arbetstider och ersättningar som avviker från det som gällande kollektivavtal gör möjligt. Överenskommelserna gäller hamnarna i Skellefteå, Piteå, Luleå och Kalix. De flesta som arbetar i de här hamnarna är medlemmar i Hamn­arbetarförbundet.

Schemaläggningen för dagarbetstiden har bolaget bestämt utan att förhandla med Transport. Enligt det gällande kollektivavtalet ska den ordinarie dagarbetstiden förläggas till 07.00–16.30. Men bolaget har kommit överens med Hamnarbetarförbundet att förlägga den till 06.00–14.00, 06.30–14.00 och 06.00–14.30 i stället. Dessutom har bolaget inte betalat övertidsersättning enligt Transports avtal. Bolaget har heller inte träffat något lokalt avtal med Transport om avsteg från reglerna om dygnsvila.

Sveriges Hamnar för inte talan i målet.

Transport: Hamnbolaget har brutit mot kollektivavtalets regler om förläggning av arbetstid och övertidsersättning. Bolaget har också brutit mot medbestämmandelagen i samband med inhyrning av arbetskraft. Bolaget ska betala 2 000 0000 kronor i allmänt skadestånd för avtalsbrotten och 200 000 kronor för lagbrottet.

Shorelink: Skadeståndskraven för kollektivavtalsbrott är preskriberade. Transport har sedan länge känt till arbetstiderna för de anställda i företagets fyra Norrlandshamnar liksom vilka ersättningar de har fått.

Arbetsdomstolen: Skadeståndskraven gäller arbetstidsförläggningen och betalningarna som företaget gjort tidigast från och med december 2013. Fackförbundet krävde förhandlingar om detta i juni 2015, alltså inom den tvååriga preskriptionsfristen. Därför är inte skadeståndskraven preskriberade.

Transports tolkning av kollektiv­avtalets regler om när de anställda har rätt till övertidsersättning är riktig. Detsamma gäller arbetstidens förläggning.

Hamnbolaget har inte lyckats bevisa att Transport har accepterat att ge upp sitt inflytande över arbetstider och ersättningar till förmån för det konkurrerande fackförbundet Hamnarbetarförbundet. Hamnbolaget har alltså brutit mot kollektivavtalet.

Hamnbolaget hyrde våren 2015 in ett mindre antal arbetstagare för att lasta och lossa ett fartyg i Skellefteå hamn. Inhyrningen varade i fem dagar och företaget förhandlade inte med Transport i förväg. Det var en enstaka tillfällig åtgärd som inte var en viktigare förändring av företagets verksamhet. Att inte förhandla var därför inget brott mot paragraf 11 i medbestämmandelagen. Men företaget skulle ha förhandlat enligt paragraf 38 i samma lag.

Transport har grundat sitt skadeståndskrav för avtalsbrottet på hur mycket hamnbolaget har tjänat på att använda de för arbetstagarna mindre förmånliga reglerna i överenskommelsen med Hamnarbetarförbundet. Skadeståndet ska i stället grunda sig på en helhetsbedömning av samtliga omständigheter i målet. Det har varit fråga om att Transport har mist sin möjlighet till inflytande, flagranta brott mot viktiga bestämmelser i kollektivavtalet, brotten har gällt ett betydande antal hamnarbetare och bolaget har medvetet brutit mot kollektivavtalet som bolaget har åtagit sig att följa.

DOMSLUT

Det allmänna skadeståndet till Transport för kollektivavtalsbrottet ska vara 550 000 kronor. För brottet mot medbestämmandelagen får bolaget betala 50 000 kronor i allmänt skadestånd. Dessutom får hamnbolaget betala merparten av fackförbundets rättegångskostnader, 303 465 kronor.

Ann Norrby

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer