Mejlade om patienter till Migrationsverket

2018-08-23 00:00 Karin Nilsson  

Tandhygienisten mejlade uppgifter om sina asylsökande patienter till Migrationsverket. Inte skäl för avsked, ansåg tings­rätten. AD höll inte med.

En tandhygienist avskedades den 27 oktober av Region Gotland efter att han flera gånger mejlat till Migrationsverket och ifrågasatt sina patienters ålder. I mejlen lämnade tand­hygien­isten uppgifter om bland annat de asylsökandes personnummer eller samordningsnummer och uppgifter om patienternas visdomständer.

Regionen ansåg att tandhygienisten grovt åsidosatt vad som ålegat honom i tjänsten. Gotlands tingsrätt ansåg i dom den 11 augusti 2017 att regionen inte haft laga grund för avskedande men saklig grund för uppsägning. Regionen överklagade domen till Arbets­domstolen.

Region Gotland: Det finns laga grund för avsked. Tingsrättens dom ska ändras.

Tandhygienisten: Tingsrättens dom ska inte ändras.

Arbetsdomstolen: Tandhygienisten har vid upprepade tillfällen brutit mot bland annat gällande sekretessbestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen, OSL. Han har också åsidosatt regler om informationshantering och sekretess i bland annat patientdatalagen. Tandhygienisten har agerat medvetet illojalt inom ramen för sin anställning och även åsidosatt andra lagreglerade yrkesplikter till men för patienterna. Han har på ett flagrant sätt åsidosatt sina åligganden och på ett allvarligt sätt rubbat arbetsgivarens förtroende. Det har därför funnits laga skäl för avskedandet.

DOMSLUT

Tingsrättens dom ska ändras på så sätt att tandhygienistens talan avslås helt. Tandhygienisten ska ersätta Region Gotland för rättegångskostnaderna i både tingsrätten och Arbetsdomstolen. Med 311 407 kronor i tingsrätten och med 110 000 kronor i Arbets­domstolen.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna