Nästa industriavtal är redan på bordet

2011-01-26 23:00 Elisabet Örnerborg  

Analys 2010 års avtalsrörelse, den största hittills, har klingat av. Men 2011 blir inget lugnt mellanår. Parterna inom industrin diskuterar nu för fullt hur Industriavtalet ska ändras.

<p>Splittringen inom industrin efter förra årets avtalsrörelse ledde till diskussioner på olika plan. Hur samordningen ska se ut med tanke på de olika avtalens löptider är nu löst. Facken inom industrin har efter överenskommelser med alla industrins parter, även Teknikföretagen, beslutat om en gemensam tidplan. </p> <p>Tjänstemännen, vars avtal löper ut först, förlorar alltså guldläget till att återigen sätta märket. Fast det är tveksamt om det skulle ses som ett märke ännu fyra månader senare när industrins övriga avtal löper ut. Och arbetsgivarna är nöjda med att slippa förhandla i två olika omgångar. </p> <p>Industrin har återhämtat sig snabbt och det är ett bra utgångsläge för facken att fortast möjligt förhandla igen. Bättre än inför förra avtalsrörelsen då flera arbetsgivare, med Teknikföretagen i spetsen, krävde noll-avtal. </p> <p>Den ekonomiska krisen till trots blev det löneökningar, även om de omräknat till i genomsnitt per år låg minst 1,5 procent under industriuppgörelsen 2007, som landade på 3,4 procent per år (10,2 procent på treårsperioden). </p> <p>Diskussionen om vad som ska gälla för Teknikföretagen och dess motparter, som inte längre har Industriavtalets ordningsregler att rätta sig efter, är underordnad den om Indust­riavtalets framtid. </p> <p>I den deltar Teknikföretagen som garant för att Industriavtalet verkligen kommer att förändras. Aldrig att industrins största arbets­givarorganisation annars ansluter sig till det igen.</p> <p>Industriavtalet kommer sannolikt att även omfatta de delar av tjänstesektorn som nu står utanför. För att vara löneledande måste hela den internationellt konkurrensutsatta sektorn täckas in. Parterna måste också försöka hitta ett sätt att garantera att det är just industrin som är löneledande och inte som 2007 blir ett golv för resten av arbetsmarknaden. </p> <p>Vad diskussionerna landar i återstår att se, men splittringen till trots är parterna överens om att någon ordning behövs. Frågan är bara om det ändrade Industriavtalet hinner bli klart innan det är dags för årets avtalsrörelse. </p> <p>Om inte måste Teknikföretagen och dess motparter ta tag i diskussionen om en egen förhandlingsordning. Annars riskerar de tvångsmedling från Medlingsinstitutet. </p>

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna