"Nonsens att skattebetalarna står för Byggnads blockad"

2012-11-14 23:00  

REPLIK. Att Centrum för rättvisa förfar med rena sakfel i sin debattartikel i Lag och Avtal nr 8 är beklagligt. Detta efter att Centrum för Rättvisa förlorat två domar där domstolsväsendet har gett Byggnads rätt på alla punkter.

Arbetsdomstolen har enhälligt via sitt intermistiska beslut AD 2006 nr 94 konstaterat att den blockad som Byggnads vidtog mot byggfirman HGS var fullt legitim där domstolen även vägde in Europakonventionen i sin bedömning. Påståendet att blockaden skulle vara olovlig saknar helt rättsligt stöd. Det är rent nonsens när Centrum för Rättvisa påstår att skattebetalarna får stå för Byggnads blockad. Skattebetalarna får stå för de kostnader som belastar rättsväsendet för de politiska processer som Centrum för Rättvisa driver mot Byggnads, vilket Byggnads i och för sig inte har något att erinra emot.

För det fall Arbetsdomstolen skulle ha kommit fram till att blockaden var otillåten i AD 2006 nr 94 skulle Byggnads ha ådragit sig ett långtgående skadeståndsansvar där full ekonomisk ersättning samt allmänt skadestånd kunnat utgå till byggfirman. Grundläggande processjuridik föreskriver dock att ett yrkande om skadestånd måste framställas i stämningsansökan, något som Centrum för Rättvisa inte med ett enda ord berörde i sin stämningsansökan till Arbetsdomstolen.

Att sedan via tingsrätten söka grunda ett skadeståndansvar för en lovlig blockad via Europakonventionen för privata rättsubjekt - där rättspraxis via en rad avgöranden från Högsta domstolen är glasklar - måste betecknas som rena dumheter. Tingsrätten avfärdade samtliga argument som Centrum för Rättvisa framförde.

Centrum för Rättvisa argumenterar dessutom för att Byggnads skulle ha gått över gränsen och att Byggnads ska ta konsekvenserna för detta. Svaret är att ingen domstol har ansett att Byggnads gått över någon gräns. Att Byggnads begagnat sig av sin grundlagsskyddade och mänskliga rättighet att vidta stridsåtgärder som sista utväg för att för att teckna kollektivavtal synes vara den gräns som Centrum för Rättvisas tycker Byggnads har överträtt. Juridiken är glasklar på denna punkt och ger Byggnads rätt, vilket även domstolarna anser.

Johan Lindholm, ordförande Byggnads

Mattias Landgren, chefsjurist Byggnads

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer