Nya Las väntas leda till många tvister

2022-09-07 13:42 Calle von Scheele  
Till skillnad från tidigare kan parterna numera i kollektivavtal definiera vad som ska vara sakliga skäl, vilket Arbetsdomstolen har varit mycket kritisk till . Foto: TT

OPRÖVAT. Begreppet sakliga skäl vid uppsägningar har införts i nya Las. Innan Arbetsdomstolen dömt i ett antal tvister är det oklart vad begreppet innebär

Lag & Avtal skriver om de senaste domarna från AD som rör avskedande och uppsägning av personliga skäl.

Andra artiklar i temat hittar du här:

Läs mer: Bevisen vägs på guldvåg

Läs mer: Därför tog ST strid för sextrakasserande man

I somras började nya Lagen om anställningsskydd, Las, att gälla. Då ändrades också förutsättningarna vid uppsägningar på grund av personliga skäl. Det femtio år gamla begreppet saklig grund vid uppsägningar skrotas. I stället ska sakliga skäl gälla. Exakt vad det nya begreppet innebär är oklart.

Vid uppsägningar av personliga skäl ska man fokusera snävare mot den enskilda omständighet som föranleder arbetsgivarens åtgärd, sägs i förarbetet till lagen. Samtidigt ska Arbetsdomstolen vid bedömningar av dessa tvister luta sig mot tidigare rättspraxis, som utgår från det tidigare och bredare begreppet saklig grund.

Trots krocken saknar propositionen och riksdagsbeslutet ett förtydligande av begreppet sakliga skäl. Ett sådant behövs inte, enligt propositionen. Domstolspraxis ska så småningom klargöra begreppet, men till dess kommer det vara tvistedrivande, erkände regeringen i propositionen.

Paragraf 7 i Las reglerar uppsägningar från arbetsgivarens sida. Till skillnad från tidigare kan parterna numera i kollektivavtal definiera vad som ska vara sakliga skäl i sådana fall.

Arbetsdomstolen har varit mycket kritisk till hur denna möjlighet utformats och ifrågasatte om den behövdes. "Att tillåta avvikelser, även genom kollektivavtal, är ett stort ingrepp i anställningsskyddslagen", argumenterade Arbetsdomstolen.

Enligt parterna ska enbart huvudorganisationer, som PTK och LO, kunna skriva kollektivavtal om sakliga skäl. Även här finns oklarheter. Parterna vill inte ha branschvisa regleringar av begreppet sakliga skäl, men som lagstiftningen utformats finns inte någon spärr. PTK eller LO skulle till och med kunna avtala med en enskild arbetsgivare om vad som är sakliga skäl vid uppsägningar på just dennes företag.

I de fall kollektivavtal styr innebörden av sakliga skäl riskerar arbetstagare som sägs upp på felaktiga grunder att gå miste om det skadestånd som Las påbjuder, varnar Arbetsdomstolen i sitt remissvar.

Bara om regler för skadestånd finns avtalade behöver arbetsgivaren betala ut sådant.

Bladn året domar om avskedande finns en parallell. Det gäller den döve man på Samhall som avskedades, men som fick tillbaka anställningen genom en dom i Arbetsdomstolen.

Personer med skyddat arbete omfattas inte av anställningsskyddslagen. I stället regleras skyddet i ett kollektivavtal. När Samhall följer domen och betalar retroaktiv lön för den tid som gått mellan avsked och dom har bolaget uppfyllt kollektivavtalet.

Om avsikten varit att den anställde i dessa fall skulle ha fått skadestånd borde parterna i avtalet ha hänvisat till skadeståndsreglerna i Las, säger domstolen också.

Parterna bakom huvudavtalet – Svenskt Näringsliv, PTK, IF Metall, Kommunal, LO med flera – ansåg skadeståndet vid felaktiga uppsägningar som viktigt. De föreslog en trappa för skadeståndet:

  • Avsked på felaktiga grunder skulle ge arbetstagaren 190 000 kronor.
  • Uppsägningen utan sakliga skäl 135 000 kronor.
  • Felaktigt avsked men arbetsgivaren hade grund för uppsägning, 90 000 kronor.

Men lagstiftarna motsatte sig den lösningen. Arbetsdomstolens uppgift är som tidigare att självständigt fastställa skadeståndens storlek.

Uppsägningar av personliga skäl underlättas också av att man numera inte ska ta med i bedömningen arbetstagarens intresse av att behålla jobbet. Inte heller ska man göra en prognos för hur denne i framtiden kommer att uppfylla sina skyldigheter i anställningen.

Arbetsgivaren måste lika noga som tidigare bevisa de omständigheter som åberopas för uppsägningar av personliga skäl. Beviskraven har inte ändrats i nya Las.

Däremot slipper arbetsgivaren betala lön under den tid som en tvist om uppsägning av personliga skäl pågår.

I stället inträder Arbetslöshetsförsäkringen med ersättning i dessa fall.

 

Calle von Scheele

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen