Nytt förslag hotar pensionsupphandlingar

2012-11-14 23:00  
Foto: Jezzica Sunmo

DEBATT. Regeringens utredningsförslag om en rätt till flytt avseende kollektivavtalade premiebestämda tjänstepensioner riskerar att slå sönder det nuvarande tjänstepensionssystemet. Därmed förhindras en fortsatt utveckling av tjänstepensionsmarknaden till förmån för den försäkrade.

PTK motsätter sig inte flytträtt eller konkurrens på tjänstepensionsmarknaden. Personer som är missnöjda med förvaltningen av sin tjänstepension ska kunna flytta den till en annan förvaltare. Det är en grundförutsättning för en fungerande tjänstepensionsmarknad med trygga och långsiktigt bärkraftiga pensioner.

I dag regleras stora delar av tjänstepensionsmarknaden i kollektivavtalade tjänstepensionsplaner. Genom dessa planer bestäms villkoren för konkurrens. En av grundpelarna i ITP-planen är upphandling. Syftet är att upprätthålla en marknad där bolagen konkurrerar genom att utveckla och erbjuda pensionsprodukter till låga priser och med god avkastning. När upphandlingar genomförs ställs krav på konsumentskydd och affärsmässighet. De bolag som bäst uppfyller de villkor som utarbetats gemensamt av arbetsmarknadens parter, är de bolag som tillåts erbjuda sina tjänster på den tjänstepensionsmarknad som omfattas av ITP-planen. Inom planen har försäkringstagarna flytträtt och de utvalda bolagen kan konkurrera inbördes om försäkringstagarnas pensionssparande.

Genomförandet av upphandlingar riskerar att omöjliggöras om utredarens förslag blir verklighet. Försäkringsbolagen kan inte antas vara intresserade av att delta i upphandlingar om pensionskapitalet på grund av att den flytträtt som föreslås ändå finns tillgängligt på marknaden. Systemet med upphandling är ett effektivt sätt att pressa avgifterna och möjliggöra högre pension för den försäkrade. Resultatet av den senaste upphandlingen blev att avgifterna för de fonder som kan väljas blev hälften så höga jämfört med ”ordinarie pris”. Mer av spararnas pengar går därmed till den framtida pensionen i stället för avgifter till pensionsförvaltarna. Innan upphandlingarna infördes 2006 skedde ingen press på avgifter och produkterna utvecklades inte. Vi har testat den varianten – och den var inte bra då och den kommer inte vara bättre i framtiden.

Dan Wallberg, pensionsexpert PTK

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna