OK för staten att slopa fria tågresor

2003-12-09 23:00  

Staten fick dra in de fria tågresorna för före detta SJ-anställda. Förmånen ingick inte i deras enskilda anställningsavtal, anser Arbetsdomstolen i en enhällig dom. (10 december 2003)

De SJ-anställda har sedan länge haft mer eller mindre fria tågresor. Vid halvårsskiftet 1988 delades SJ upp och Banverket bildades. 1 januari 2001 ombildades SJ igen, då bildades sex aktiebolag. Ett av dem, SJ AB, sköter persontrafiken med tåg och detta bolag bestämde den 1 juli 2001 att bara anställda hos dem skulle ha rätt till privatresekort.
Statstjänstemannaförbundet, Seko och Saco-förbundet Trafik och Järnväg ansåg att förmånen ingick i de enskilda anställningsavtalen för de anställda som gått över till Banverket och Affärsverket Statens Järnvägar och att staten därför måste ge dem rätt till privatresekort. Staten höll inte med. SJ har ensidigt förfogat över förmånen och i dag är det SJ AB som gör det, ansåg staten.
Arbetsdomstolen bedömer att det kungliga brev från 1908 om fria tågresor som förbunden åberopat inte givit enskilda SJ-anställda någon rätt till resor. Brevet har bara givit dåvarande Järnvägsstyrelsen rätt att utfärda fribiljetter. Att förmånen nämns i kollektivavtalet Allmänna avlöningsavtalet för statliga tjänstemän, gör inte att förmånen ändrar karaktär anser AD. Domstolen tar fasta på ett beslut från 1966 som staten åberopat. Där står bland annat att SJ ensidigt förfogar över förmånen.
Arbetsdomstolen anser inte att reseförmånen har ingått i de enskilda anställningsavtalen. Förmånen är mer lik sådana förmåner som när anställda får rabatt på företagets produkter, än sådana förmåner som det brukar träffas avtal om, tycker AD. Att en del SJ-anställda kunnat tjäna mycket på förmånen, ändrar inte domstolens åsikt. Det som har betydelse är att SJ hela tiden ensidigt har bestämt om förmånen, förändringar av den har aldrig föregåtts av förhandlingar, konstaterar AD.
Dom nr 102 kommer att refereras i Lag & Avtal nr 1/2004.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer