Österrikiska pensionsavdrag förenliga med EU-rätten

2020-11-12 00:00 Erik Sinander  

Österrikiska bestämmelser om minskning av pension för de rikaste är inte diskriminerande mot män enligt EU-rätten.

År 1992 ingick en arbetstagare ett tjänstepensionsavtal med sin arbetsgivare som var ett statligt ägt bolag i Österrike. Enligt avtalet skulle arbets­givaren månatligen sätta av en viss summa till arbetstagaren som skulle betalas ut vid anställningens upphörande. Alla pensionsrättigheter skulle dessutom räknas upp enligt en indexeringsklausul som skulle följa löneutvecklingen i ett särskilt kollektivavtal.

Sedan år 2010 är arbetstagaren som ingick pensionsavtalet pensionerad. Den före detta arbetsgivaren har emellertid inte betalat ut tjänstepension enligt avtalet. Pensionsutbetalaren har dels gjort avdrag för en avgift i syfte i att säkra pensionssystemets hållbarhet, dels vägrat att räkna upp pensionsrättigheterna enligt indexeringsklausulen för år 2018.

I österrikisk rätt finns det laglig grund för pensionsutbetalarens åtgärder, men den pensionerade arbetstagaren väckte ändå talan i domstol och yrkade att han skulle få ut sin pension samt att han skulle få sina framtida rättigheter fastställda. Som grund för sina yrkanden anförde den pensionerade arbetstagaren bland annat att förfarandet var diskriminerande mot män. Enligt klagandens argumentation var sparlagarna diskriminerande mot män eftersom de framför allt drabbade personer med mycket höga pensioner, vilka i betydligt högre utsträckning är män i Österrike.

EU-domstolen slog inledningsvis fast att de österrikiska pensionsbestämmelserna inte är direkt diskriminerande, eftersom de utan åtskillnad är tillämpliga på såväl kvinnliga som manliga arbetstagare.

Därefter övergick EU-domstolen till att pröva om det kunde vara fråga om indirekt diskriminering, vilket det är om ett skenbart neutralt kriterium särskilt missgynnar personer av ett visst kön. Det kriterium som i detta fall gav upphov till den påstådda diskrimineringen var storleken på den pension som arbetsgivaren satt av till arbetstagaren. Även om kriteriet skulle påverka män i högre utsträckning än kvinnor så kan det accepteras om det motiveras av sakliga skäl som helt saknar samband med könsdiskriminering.

Erik Sinander

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer