Pastorat måste betala kostnaden för utköp

2020-03-26 00:00 Elisabet Örnerborg  

Köpings pastorat betalade aldrig ut pengar enligt avslutsavtalet med Kyrkans akademikerförbund. Nu måste de betala det ursprungliga ­beloppet plus ränta, allmänt skadestånd och motpartens rättegångskostnader, avgör Arbetsdomstolen.

En präst anställdes i Köpings pastorat 2016. Under 2017 blev han misstänkt för brott och blev därför avstängd från arbetet under tiden 10 november 2017 till 10 januari 2018. Förundersökningen lades ner, men återupptogs under hösten 2018. Pastoratet kallade då Kyrkans akademikerförbund till förhandling med avsikten att stänga av prästen från arbetet igen. Förhandlingen som hölls den 14 januari 2019 ledde till den omtvistade överenskommelsen. Överenskommelsen innebar att prästens anställning skulle upphöra mot att han fick ett avgångsvederlag motsvarande 26 månadslöner.

Den 28 januari 2019 skickade förbundet ett kravbrev till pastoratet.

Förbundet: Pastoratet ska betala medlemmen 1 142 035 kronor i ekonomiskt skadestånd eller annan ersättning. För egen del kräver förbundet 30 000 kronor i allmänt skadestånd för brott mot paragraf 35 i medbestämmandelagen.

Arbetsgivarparterna: Motsätter sig förbundets yrkanden.

Arbetsdomstolen: Överenskommelsen träffades av behöriga före­trädare för pastoratet och den är bindande. Avslutsavtal inom Svenska kyrkan har i vissa fall uppgått till högre belopp än motsvarande 24 månadslöner. Pastoratet stod vid ­förhandlingen inför att ännu en gång stänga av prästen med bibehållen lön på grund av misstankar om brott. Det fanns en oro för negativ publicitet och det hade informellt uttryckts från stiftsledningen att mannen inte var lämplig som präst helt oavsett vad förundersökningen utmynnade i. ­Pastoratet hade både verksamhetsmässiga som ekonomiska skäl att avsluta anställningen. Mot den bakgrunden var överenskommelsens innehåll inte i sig oskäligt mot pastoratet.

Enligt paragraf 35 i medbestämmandelagen är en arbetsgivare vid tvist om lön eller annan ersättning skyldig att omedelbart påkalla förhandling, förutsatt att arbetsgivaren är bundet av samma kollektivavtal som arbetstagarorganisationen. Kan tvisten då inte lösas ska arbetsgivaren väcka talan i domstol. Om så inte görs är arbetsgivaren skyldig att betala det arbetstagarorganisationen kräver om det inte är oskäligt. Förbundet har klart och tydligt krävt betalning grundat på avtal. Pastoratet har inte påkallat förhandling och har därför varit skyldigt att betala avgångsvederlaget. Eftersom pastoratet inte gjort det ska det betala allmänt skadestånd till förbundet.

DOMSLUT

Pastoratet förpliktas att betala 1 142 035 kronor plus ränta till prästen. Pastoratet ska också betala 15 000 kronor i allmänt skadestånd till förbundet för brott mot paragraf 35 i medbestämmandelagen och betala 317 640 kronor för Kyrkans akademikerförbunds rättegångskostnader (förbundet hade krävt 352 500 kronor), varav 300 000 kronor avser ombudsarvode.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna