”Pension får endast de som jobbar åt staten”

2014-04-23 23:00 Michael Töpffer  

I Laos är stora förändringar på gång inom arbetsrätten. Denna vår ska parlamentet godkänna den nya lagstiftningen som arbetats fram tillsammans med bland annat ILO under flera års tid. – Utvecklingen går framåt, men väldigt sakta, säger Maurizio Bussi på ILO.

Det sydostasiatiska landet Laos är en kommunistisk enpartistat och i all väsentlighet en politisk diktatur. Men sakta har landet öppnats mot omvärlden, och med det har det kommit krav på en skärpning av arbetsrätten. Inte minst är det utländska investerare som ligger på.

– Det finns en ökad medvetenhet hos investerare. Deras kunder i västvärlden vill veta att produktionen har gått schyst till, förklarar Maurizio Bussi, enhetschef på den internationella arbetsorganisationen ILO, med ansvar för bland annat Laos. Han jobbar vid regionkontoret i Bangkok.

I dagarna får Laos också en helt ny arbetsrättslagstiftning. Ett första utkast är godkänt och det ska nu finjusteras.

Men ändå finns problem.

– Att driva igenom en ny arbetsrätt är inte så svårt. Problemet är många gånger att se till så att den efterlevs. Det gäller också Laos. Det måste finnas en kapacitet att se till så att den följs, säger han.

Bland annat saknas statliga inspektörer.

Att hoppas på att fackföreningar ska driva arbetsrättsliga frågor är att vara lite väl optimistisk.

– Alla fackförbund är kopplade till och godkända av FTU, Federation of Trade Unions, som i princip är en förlängning av det styrande kommunistpartiet, säger Maurizio Bussi.

Det betyder att fackföreningar aldrig får någon stark roll eller tillåts ifrågasätta ordningen. Ingenting får störa partiet, förklarar han.

– Laos är fortfarande en socialistisk miljö där de tre arbetsmarknadsparterna i princip är en och samma sak och en del av den politiska strukturen, säger Maurizio Bussi och syftar på staten, arbetsgivare och fackföreningar.

Men små förbättringar kan skönjas. Framsteg har gjorts med att bland annat få bort barnarbete.

2013 gick Laos med i WTO, Världshandelsorganisationen. I det medlemskapet ingår en arbetsrättslig minimistandard som Laos förväntas uppfylla.

– Den största utmaningen är att man i Laos inser att den här typen av åtaganden som ett medlemskap innebär också efterlevs, säger han.

Laos har länge varit ett jordbrukssamhälle där man arbetat lite som man önskat. I omställningen till ett industrisamhälle uppstår problem.

– Fabriksägare säger att det är svårt att få personal att komma till jobbet. De är inte vana att passa tider utan vilar när de vill, säger han.

Svenska Sune Wissmar från Stockholm har i 20 år drivit ett bageri i huvudstaden Vientiane, Scandinavian Bakery, med ett 50-tal anställda. Nu har han nyligen gått i pension men hans son har tagit över verksamheten och Sune Wissmar har fortfarande en rådgivande roll.

Sune Wissmar är inte imponerad över hur arbetsrätten har tillämpats i Laos.

– Det finns en Labour Law Book, men det är nog inte många som följer den. Då Laos är mycket korrumperat går det alltid att betala sig fram, vilket jag dock aldrig gjort, säger han.

– Det är nästan bara utländska arbets­givare som följer lagen. Laotiska arbetsgivare kommer alltid undan, säger han.

Tvister och problem löses från fall till fall.

Han berättar om en dispyt han hade med en anställd som kopierade hans verksamhet och satte upp ett eget bageri vid sidan om. Kvinnan fick sparken men anmälde då Sune Wissmar till facket. Det slutade med att man förlikades. Kvinnan fick gå med tre månadslöner.

– Men hennes eget bageri floppade sen, säger han.

Han säger att personalen sällan tar ut semester. I stället jobbar de och får ut dubbel lön den aktuella tiden.

Han berättar att bageriets personal får både mamma- och pappaledighet men att hans erfarenhet är att loatiska arbetsgivare regelbundet avskedar kvinnor som blir gravida.

I vissa avseenden är Laos som Sverige var förr.

– Pension får endast de som jobbar åt staten. För övriga är det som det var för hundra år sedan i Sverige, där de gamla upptas av storfamiljen och de unga tar hand om de gamla tills den gamle dör.

Ta en fika i Laos. Sune Wissmar har bott i Laos i 20 år och drivit ett populärt bageri, Scandinavian Bakery, med ett 50-tal anställda. Han menar att nästan bara utländska investerare följer arbetsrätten. Lokala arbetsgivare bryr sig inte eller korrumperar för att slippa följa arbetsrätten.

Tre dagars pappaledighet: Arbetsrätten i Laos i 13 punkter

1. Laos håller på att få en ny och starkare arbetsrättslagstiftning, där bland annat fackföreningarnas roll ska tydliggöras och stärkas.

2. Arbetsrättens roll är urholkad då stora delar av befolkningen är outbildad och inte känner sina rättigheter.

3. Arbetsgivare kan avskeda vid arbetsbrist, men måste ge 30 dagars varsel, ha bra skäl och betala kompensation.

4. Vid förseelser som är brottsliga enligt lagstiftningen, som till exempel stöld, kan arbetstagare avskedas med omedelbar verkan.

5. Enligt den gamla lagstiftningen var strejker helt förbjudna. Enligt den nya är det förbjudet att strejka så länge en tvist har möjlighet att lösas i domstol. I praktiken gör det att strejker fortfarande är förbjudna.

6. Anställda kan bilda fackföreningar men dessa måste godkännas av FTU, Federation of Trade Unions. Ungefär 10 procent av de anställda uppges vara medlemmar av fackföreningar.

7. En form av kollektivavtal tillämpas, men dessa är godkända av myndigheter. Cirka 150 olika kollektivavtal inom olika sektorer beräknas finnas.

8. Det finns en fastställd minimilön på runt 75 US-dollar i månaden, plus ett mål mat per dag till ett värde av 1 dollar.

9. Ingen arbetsdomstol finns. Tvister avgörs i vanlig domstol, men överlag är det sällsynt att en tvist når så långt. ILO har bara uppgifter om ett 40-tal fall som berört arbetsrätten och gått till domstol.

10. En skiljenämnd för att lösa tvister med representanter från staten, arbetsgivare och fackföreningar har införts på försök sedan 2012 men har ännu inte blivit permanent.

11. Kvinnor får 105 dagars betald mammaledighet, varav 42 är obligatoriska. För tvillingar får man ytterligare 20 dagar. Män får tre dagars pappa-ledighet.

12. Anställda har rätt till 15 dagars betald semester efter ett års anställning. För vissa yrken i ”påfrestande” miljöer, som till exempel kemisk industri, får man ytterligare tre dagars betald semester.

13. Det finns en fond som anställda och arbetsgivare kan bidra till för sociala försäkringar som pension, sjukförsäkringar och annat. I praktiken är det bara statsanställda som omfattas av den. Även om det är obligatoriskt för privata arbetsgivare att bidra finns få möjligheter att tvinga dem att betala. För arbetstagare är det frivilligt att bidra till fonden.

Michael Töpffer

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer