Pilot nekas pensionslyft

2018-11-15 00:00 News Pilot  

Piloter som var berättigade till delpension enligt ett tidigare kollektivavtal mellan SAS och Pilotföreningen, då 2013 års avtal trädde i kraft, får nöja sig med det. Ifråga om ålderspension ska de nya försämrade villkoren gälla.

När flygbolaget SAS hamnade i ekonomiska svårigheter under 2012 lyckades bolaget förhandla fram ett nytt kollektivavtal med Svensk Pilotförening gällande pension och försäkringsvillkor. Överenskommelsen innebar bland annat att det tidigare förmånsbestämda pensionssystemet skulle ersättas med ett premiebaserat. Avtalet skulle träda i kraft 1 maj 2013.

Den pilot som målet handlar om var berättigad till delpension enligt ett tidigare kollektivavtal mellan SAS och Pilotföreningen, då 2013 års avtal trädde i kraft. Frågan var om han och ett antal andra piloter också skulle omfattas av 2007 års regler gällande ålderspension, särskilt den så kallade FC-regeln.

Pilotföreningen: När avtalet slöts var avtalsparternas gemensamma avsikt att de piloter som i likhet med den i målet aktuella piloten var berättigade till delpension enligt 2007 års avtal också skulle omfattas av övriga pensionsregler, däribland FC-regeln. SAS ska därför betala ekonomiskt skadestånd till den aktuella piloten med det belopp som en pension enligt det gamla avtalet skulle ge, det vill säga 5 850 kronor i månaden.

SAS: Det följer varken av övergångsbestämmelserna i Bilaga B, tilläggsprotokollet eller annan avtalsdokumentation att piloten omfattas av FC-regeln. Det fanns ingen gemensam partsavsikt om att piloter som var berättigade till delpension då 2013 års avtal trädde i kraft skulle fortsätta att omfattas av 2007 års avtal också vad gäller ålderspension.

Arbetsdomstolen: Ordalydelsen i övergångsbestämmelserna talar starkt och entydigt för att piloten inte omfattas av några andra pensionsregler från 2007 års avtal än delpensionsreglerna.

Parterna har inte heller haft någon annan gemensam avsikt än den som framgår av avtalstexten.

DOMSLUT Arbetsdomstolens avslår Pilotföreningens talan. Svensk Pilotföreningen ska ersätta SAS med 350 000 kronor i rättegångskostnader. Domen refereras av AD.

News Pilot

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna

Arbetsrätt