Pilotstrejk befriar inte SAS från kompensation

2021-03-31 14:00 Erik Sinander  
Flygpassagerare som drabbas av strejker ska ha rätt till ersättning av flygbolaget. Foto: TT-Bild

En strejk är inte en extraordinär omständighet i flygpassagerarförordningens mening. Flygpassagerare som drabbas av sådana strejker ska ha rätt till ersättning av flygbolaget. Det fastslog EU-domstolens stora avdelning på fråga från Attunda tingsrätt i ett mål rörande den stora SAS-strejken i april 2019.

I april 2019 strejkade de skandinaviska pilotorganisationerna mot SAS. Till följd av dessa stridsåtgärder ställde ungefär 4 000 avgångar in, vilket drabbade cirka 360 000 resenärer. Enligt EU:s flygpassagerarförordning (261/2004) ska flygpassagerare kompenseras till följd av inställda flyg. Men om förseningarna beror på ”extraordinära omständigheter” är flygbolagen befriade från att betala ersättning.

EU-domstolen fastslog i dom EU:C:2018:258, C-195/17, m.fl., Krüsemann m.fl. mot TUIFly, att en vild strejk inte var en sådan extraordinär omständighet eftersom stridsåtgärderna inte låg utanför flygbolagets kontroll. Tvärtom menade EU-domstolen att det var förutsebart för flygbolaget att arbetstagarsidan kunde komma att svara med en strejk på en oväntad omorganisation.  

Som alternativ till att väcka talan i domstol kan en flygpassagerare välja att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). En process i ARN har fördelen att den är gratis. Å andra sidan är ARN:s beslut bara rekommendationer som flygbolagen inte måste följa.

I augusti 2019 meddelade Allmänna reklamationsnämnden (ARN) ett så kallat vägledande beslut om strejken i april 2019 som gick stick i stäv med EU-domstolens avgörande i Krüsemann. ARN fastslog att pilotstrejkerna var extraordinära omständigheter och att SAS därför inte skulle vara skyldiga att kompensera flygpassagerarna. ARN framhöll särskilt i sitt beslut att stridsåtgärderna vidtagits sedan pilotorganisationerna sagt upp kollektivavtalet i förtid och att arbetsgivarsidan, men inte arbetstagarsidan, tackat ja till ett bud från Medlingsinstitutet.

När Attunda tingsrätt hade att ta ställning till om samma SAS-strejk var att anse som en extraordinär omständighet hänsköt tingsrätten den frågan till EU-domstolen.

Generaladvokaten lämnade i mitten av mars ett förslag till avgörande som innebar att strejken skulle anses vara en sådan extraordinär omständighet som befriar flygbolaget från att betala ersättning.

Bara en dryg vecka senare meddelade emellertid EU-domstolens stora avdelning att strejken inte var att betrakta som en extraordinär omständighet. I sin dom framhåller EU-domstolen att en strejk är en bolagsintern omständighet som ett flygbolag ska anses kunna förutse. De omständigheter som i EU-domstolens praxis har ansetts vara extraordinära har haft det gemensamt att de varit yttre omständigheter. Rätten att vidta stridsåtgärder åtnjuter dessutom skydd i EU-stadgan. EU-domstolen argumenterade mot den bakgrunden att det därför inte kan anses vara oväntat att arbetstagare ibland tar till stridsåtgärder.

Missa inga nyheter - beställ Lag & Avtals kostnadsfria nyhetsbrev

Fakta i målet

Dom: ECLI:EU:C:2021:226, den 23 mars 2021.

Mål: C-28/20.

Parter: SAS mot Airhelp.

Saken: Flygpassagerarförordningen.

Sammansättning: 15 domare.

Erik Sinander

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer