Polischefen blev inte avskedad

2018-05-24 00:00 Peter Lindholm  

Polismyndigheten valde att inte följa ett beslut från Statens överklagande­nämnd. Polisförbundet ansåg att myndig­hetens agerande var att likställa med ett avskedande och krävde skadestånd.Men i samband med den omtvistade rekryteringen anser Arbetsdom­stolen inte att myndigheten har agerat på ett sätt som kan ses som ett avskedande.

Efter flera år som chef för Nationella insatsstyrkan fick polischefen söka om sitt jobb i samband med polisens omorganisation 2015 och den nya Polis­myndigheten bildades. Polismyndigheten valde emellertid att anställa en annan person.

Beslutet överklagades till Statens överklagandenämnd och polischefen fick rätt: hon var den mest meriterade och skulle ha erbjudits tjänsten.

Utslaget torde innebära att Polismyndigheten skulle undanröja beslutet att anställa den andre som fick tjänsten och att den överklagande polischefen skulle få den.

Polismyndigheten meddelade emellertid att hon inte skulle erbjudas jobbet som chef för Nationella insatsstyrkan, eftersom hon redan hade en kommissarieanställning.

POLISMYNDIGHETEN: Överklagandenämnden har överskridit sin be­hörighet genom att fatta beslut i en fråga som avser arbetsledning. Polisförbundet stämde myndigheten, och tvisten i Arbetsdomstolen har handlat om två saker. Den första var om myndighetens agerande kunde likställas med ett avskedande och därmed ge polischefen rätt till skadestånd.

POLISFÖRBUNDET: Det kan inte vara tillåtet för en myndighet att sätta i system att avbryta anställningsförfaranden och arbetsleda arbetstagare till lediga befattningar för att på så sätt komma förbi rätten att överklaga ett statligt anställningsbeslut.

Arbetsdomstolen konstaterar i sin dom att överklagandenämndens beslut i sig inte inneburit att det uppstått ett nytt anställningsförhållande och därmed inte något avskedande. Polischefen har under hela processen, utan avbrott, kvarstått i sin ursprungliga anställning som kommissarie. Därmed kan det inte anses att hon skilts från en anställning.

Den andra frågan som Arbetsdomstolen skulle ta ställning var om domstolen kunde förelägga Polismyndigheten att – med eller utan vitesföreläggande – erbjuda polischefen tjänsten hon sökt i enlighet med överklagandenämndens beslut.

Arbetsdomstolen anser inte att det finns förutsättningar att förelägga staten att fullgöra överklagandenämndens beslut på det sätt som förbundet yrkat. Yrkande om vitesföreläggande mot staten saknar stöd i lag.

ARBETSDOMSTOLEN: Enligt Arbetsdomstolens mening framstår det som främmande att domstolen skulle förplikta staten att fullgöra överklagandenämndens beslut.

Domstolen jämför situationen med en arbetsgivare som inte rättar sig efter en domstols ogiltigförklaring av en uppsägning eller ett avskedande: i ett sådant läge kan arbetstagaren inte genom exekutiva åtgärder bereda sig tillträde till sin tidigare arbetsplats.

DOMSLUT

Polisförbundet förlorar målet och får ersätta staten för dess rättegångskostnader med 249 903 kronor.

Peter Lindholm

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer