Polisens chefsjurist: Nämndens ledamöter tillför olika perspektiv

2016-06-23 00:00  
Lotta Gustavson.

Rättssäkerhet. Systemet med personalansvarsnämnd är rättssäkert och öppet, anser jurist Lotta Gustavson på Polismyndigheten.– Ärendena blir väl genomlysta och bedömda.

Lotta Gustavson, chefsjurist på Polismyndigheten, har varit vice ordförande i myndighetens personalansvarsnämnd sedan 2008. Hon tycker att det är bra att ärendena om uppsägningar, avskedanden, avstängningar och disciplinpåföljder bedöms av fler än arbetsgivaren.

– Nämndens ledamöter tillför olika perspektiv och kunskaper, säger Lotta Gustavson.

Ärendetillströmningen har legat på tämligen konstant nivå de dryga åtta år hon har ingått i nämnden. Hon tror att ärendena kan komma att bli fler, både för att de anställda blir fler och för att myndigheten i samband med omorganisationen har sett över rutinerna kring disciplinärenden.

Typerna av ärenden har varit ungefär desamma under de här åren. Hon tror dock att ärendena om hur de anställda hanterar sociala medier kan komma att öka.

Alla avgjorda ärenden i nämnden publiceras årligen (se artikel härintill).

– Öppenheten bidrar till rättssäkerheten och sprider kunskap om vad som är tillåtet och inte, anser Lotta Gustavson.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer