"Problematiskt att sitta på två stolar"

2022-10-31 13:09 Mattias Lahti Davidsson  
Foto: Marc Femenia

ARBETSMILJÖ. Regionala skyddsombud gör dialogen bättre på inspektioner. Och det är tveksamt om Arbetsmiljöverkets tillsyn bör kombineras med ett utökat rådgivande uppdrag, enligt Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin.

Sverigedemokraterna och Svenskt Näringsliv har formulerat idéer om att de regionala skyddsombuden borde avskaffas. I stället skulle pengarna, omkring 110 miljoner kronor, användas till rådgivande arbetsmiljöexperter. Eventuellt skulle Arbetsmiljöverket vara arbetsgivare åt dessa rådgivare, alternativt upphandla dem.

Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin säger till Arbetarskydd att hon känner igen idéerna och hon utesluter inte att ett sådant uppdrag skulle vara möjligt.

– Allt är möjligt, det är regering och riksdag som bestämmer. Men det skulle kräva mer resurser. Det är ett helt nytt område. Lagstiftning och resurser hänger ihop. Det är inget som man kan lägga över på oss utan att utreda det först.

Redan nu har Arbetsmiljöverket ett visst uppdrag att kommunicera arbetsmiljökunskaper och upprätthålla en svarstjänst.

– Men det är inte vårt uppdrag att vara konsultbyrå, det är det inte. Så hur en sådan förändring skulle se ut kan man allt fundera en del på. Och hur skulle gränsen dras mellan Arbetsmiljöverket och parternas egna kunskapsorganisationer, till exempel Prevent?

Hon tillägger att det kan vara problematiskt om tillsynsmyndigheten Arbetsmiljöverket får alltför många rådgivande uppgifter parallellt.

– Allt är ju möjligt, men man måste se till vad som är vårt uppdrag. Det kan vara en problematik att sitta på två stolar.

Samtidigt finns en aktuell utredning om de regionala skyddsombuden som helt pekar åt andra hållet: mer medel till skyddsombuden och en utökad rätt att få besöka företag. Erna Zelmin vill inte ge sig in i den politiska diskussionen alltför mycket.

– Vi har inga synpunkter på om de regionala skyddsombuden ska få utvidgad tillträdesrätt. Men vi kan konstatera att när vi är ute på inspektioner blir de mycket bättre om det finns skyddsombud som är med. Dialogen blir bättre. Då får vi båda perspektiven. Så det är viktigt att få med skyddsombuden.

Arbetsmiljöverket har uppdraget att fördela medel till arbetstagarorganisationerna som utser regionala skyddsombud. I gengäld ska facken inlämna en rapport. Men Svenskt Näringsliv har uppmärksammat att dessa rapporter inte analyseras. Det är en verksamhet som inte utvärderas.

– Det är inte vårt uppdrag att dra slutsatser om effekt etc. Vi ska fungera som bank, krasst uttryckt, det vill säga fördela ekonomiska medel till de fackliga organisationerna.

Remissyttranden till utredningen ”De regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet” (SOU 2022:47) ska vara inkomna till regeringen senast 9 december.

Mattias Lahti Davidsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen